Graag nodigt dorpsraad Hoogwoud u uit voor een openbare vergadering op   dinsdag 15 mei in Partycentrum Op Stap.  Aanvang 20.00 uur.

 

Wat staat er op de agenda en willen wij onder uw aandacht brengen? 

 

·         Concept Structuurvisie gemeente Opmeer

 

·         Het Scheringa museum

 

·         Het Centrumplan

 

De structuurvisie van de gemeente Opmeer tot het jaar 2025 wordt dit najaar vastgesteld en is bedoeld als uitgangspunt voor het te voeren beleid. Deze visie is voortgekomen uit het provinciaal beleid, gemeentelijk beleid en uit opmerkingen door allerlei belangen groeperingen en klankbordgroep. Zij hebben naar het concept gekeken  en hebben hun mening laten horen  over hoe de gemeente Opmeer er over pakweg 12 jaar uit moet gaan zien. Op deze avond bespreken we de uitkomsten van deze procedure en het voorlopige resultaat van de structuurvisie. Vooral betaalbare woningen voor jongeren en een goed opgezet ouderen woonbeleid in Hoogwoud zijn nodig.  De realisatie van een brede school. De uitbreiding van Hoogwoud-Noord, het behoud van stolpboerderijen en kleinschalige bedrijvigheid in deze stolpen om op die manier stolpen in ons dorp te behouden. Wat kan wel en wat niet? Ook de bedrijven die landbouw en veeteelt onder hun hoede hebben heeft onze aandacht.  De invulling van de huidige Aldi locatie bij verplaatsing naar het centrumplan voor meer lichte bedrijvigheid aansluitend op de Westerboekelweg, het op de kaart zetten van het zo gewenste centrumplan. Ook goed voor een stuk werkgelegenheid. De inspraak van u als burger is heel belangrijk voor het op peil houden van onze leef- en woonomgeving. Uw ideeën worden verzameld en besproken met de gemeente. 

 

Leest u eerst rustig thuis de uitgangspunten door. Deze kunt u lezen en downloaden via www.gemeenteopmeer.nl .  Wij horen graag  uw mening en ideeën over deze visie. Het is belangrijk dat een ieder die een leefbare en schone omgeving wenst, zijn of haar mening naar voren brengt zodat we gezamenlijk via zo breed mogelijk en goeddoordachte argumenten vorm kunnen geven aan deze visie. De gemeente houdt een dag na onze openbare vergadering een avond voor de klankbordgroepen om te horen wat er vanuit de verschillende achtergronden in het dorp leeft. Maak dus gebruik van deze avond.

 

Het Scheringamuseum spreekt tot een ieders verbeelding. Wat wordt het straks? Gesloopt of komt er toch nog een passende bestemming voor het enorme gebouw.  Bijvoorbeeld een concert-  annex toneelzaal voor vijfhonderd personen. Kleedruimten en diverse andere culturele of maatschappelijke instellingen. Heeft u ideeën?

 

Het Centrumplan met o.a. een Aldi en een eigen dorpsplein uitstraling  om met de overige Hoogwouder winkeliers gezamenlijk een sterker  winkelaanbod te kunnen bieden, waardoor wij deze voorzieningen kunnen laten voortbestaan binnen onze gemeenschap.

 

Wij horen graag van u!!!  En o ja, de koffie staat klaar.

 

Dorpsraad Hoogwoud