Nieuwsbrief Brede School Opmeer

Wat is de Brede School in Opmeer

De Brede School in de gemeente Opmeer is géén gebouw waar alle instellingen onder één dak zitten. De Brede School in Opmeer is een samenwerkingsverband van instellingen en organisaties die zich bezig houden met opvoeding, ontwikkeling en onderwijs. De Brede School is bedoeld voor kinderen van 0-12 jaar, hun ouders en het dorp. De Brede School werkt aan betere kansen voor kinderen uit alle kernen van de gemeente door belangrijke en leuke voorzieningen te combineren.

De Brede School Opmeer is verdeeld in 4 kernen: Opmeer/Spanbroek, Hoogwoud, De Weere en Aartswoud.

Binnen de Brede School vinden we de volgende punten belangrijk:

 Het op elkaar afstemmen van opvoeding en onderwijs (doorgaande lijn)

 Lezen en taal

 Binnen- en buitenschoolse activiteiten

 Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en ondersteuning bieden

 Samenwerking tussen verenigingen en instellingen uit de verschillende kernen

 De kern levendig houden

Wie werken er samen en wat zijn de plannen

In eerste instantie gaat het om alle basisscholen, de kinderopvangorganisaties en de peuterspeelzalen. Daar komen de muziekschool, ODC de Klink, de bibliotheek, sportactiviteiten, jeugd en jongerenwerk, het CJG en alle vormen van vrije tijdsbesteding van kinderen bij.

Het is de bedoeling dat in samenwerking met al deze organisaties er uiteindelijk een sluitend dag arrangement komt. Dit arrangement is afhankelijk van de behoeftes van de ouders, kinderen en dorpsbewoners. De Brede School wordt het bruisende middelpunt van een levendige kern!

Voordelen voor de dorpskern

In de volgende nieuwsbrieven laten we voorbeelden zien van hoe de brede school kan bijdragen aan de leefbaarheid van het hele dorp.

Wat is er al gedaan

In elke kern is een projectgroep Brede School bij elkaar geweest. Elke projectgroep bestaat uit de directeur van de school, de coördinator van de peuterspeelzaal en managers van de verschillende kinderopvangorganisaties. De projectgroepen worden aangevuld met andere partners uit de sport, jeugd- en jongerenwerk, muziekschool, CJG en dergelijke. Dit is afhankelijk van aan welke activiteit behoefte is.

Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd met de mensen van de werkvloer vanuit het onderwijs, peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. In deze bijeenkomsten wordt er gesproken over de overdracht van kinderen vanuit de peuterspeelzaal en de dagopvang (de voorschoolse periode) naar de basisschoolperiode. En er wordt gesproken over de methodes van Voor- en Vroegschoolse Educatie en de manier waarop zorgen rond het kind worden gesignaleerd.

Ook gaan de collega's van de werkvloer bij elkaar in de keuken kijken. Op die manier leren we elkaar en elkaars werkwijze (beter) kennen. Alleen dan wordt samenwerken eenvoudiger en leuk en kunnen we elkaar ook eerder vinden en ondersteunen.

Coördinatie

Werken in een Brede School betekent samenwerken! Samenwerken schept nieuwe mogelijkheden en je krijgt vaak meer voor elkaar. Samenwerken kost tijd maar levert ook op. We delen kennis, leren van elkaar en maken gebruik van elkaars deskundigheid en materialen.

We investeren in de Brede School en dat levert meer mogelijkheden op voor de kinderen, een betere kwaliteit van het werk, de mogelijkheid om advies aan elkaar te vragen en te geven en een goede sfeer.

Zo'n samenwerking tot stand brengen kost tijd, energie en organisatie. De gemeente Opmeer heeft daarom een coördinator Brede School aangesteld voor de periode van één jaar.

Coördinator brede school, Paula Feld

Voor meer informatie maar ook voor ideeën kunt u terecht bij de coördinator brede school, Paula Feld. Paula: "Ik ben met ingang van 1 september 2012 aangesteld als coördinator brede school in Opmeer. Ik werk voor alle kernen van Opmeer. De meeste tijd ben ik te vinden op de scholen en bij de instellingen. Het kantoorwerk doe ik voornamelijk in het gemeentehuis.

Ik vind het belangrijk te weten waar ouders en andere inwoners behoefte aan hebben. Ontbreekt er een voorziening voor u als ouder, bewoner of voor uw kind? Sluiten tijden niet goed aan of heeft u een opmerking? Laat het mij weten."

Paula Feld

Coördinator brede school in Opmeer

06-12575930

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maandag tot en met vrijdag

November 2012