Informatieavond windmolens buitengebied Hoogwoud!!

 

Dorpsraad Hoogwoud organiseert een informatieavond over windenergie voor alle bewoners
van Hoogwoud en speciaal de geënquêteerde bewoners van de Gouwe,
Ooster Boekelweg, Groene Wuiver, Hoogwoud-Oost en de Herenweg. Sprekers zijn de
heer Koster, projectontwikkelaar Eneco Wind B.V. , de heer Vlaar, voorzitter
dorpsraad Hoogwoud (uitslag enquete), de heer Rodenburg, beleidsadviseur Wind op Land Provincie Noord-Holland, de heer Stoker, wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Opmeer. De aanwezigheid van de heer
Nobel, directeur Windmolens Groetpolder is nog onzeker. Zij zijn bereid om deze
avond hun visie en beleid met een presentatie toe te lichten. Het is een goede
gelegenheid om uw vragen te stellen en uw opmerkingen naar voren te brengen. De
avond wordt na een rondvraag rond 22.00 uur gesloten. Wij hopen u allen bij deze avond te mogen verwelkomen! De koffie staat klaar.

De avond wordt gehouden op dinsdag 24 september a.s. in de grote zaal van partycentrum 'Op
Stap' in Hoogwoud. Aanvang 20.00 uur.