Verslag informatieavond WMO dinsdag 5 november door
dorpsraad Hoogwoud. Een volle zaal en stoelen die bijgezet werden was het
resultaat van een zeer goed bezochte informatieavond over de Kanteling in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kortweg de WMO, in Partycentrum 'Op Stap' in Hoogwoud. Dat deze avond nuttig was bleek uit de vele
goede vragen en het meedenken van de oplettende en actieve aanwezigen. Wim de
Haan en Angelique Onderwater van de dorpsraad hadden in samenwerking met beleidsmedewerker
Vera Philips en wethouder Elly Deutekom van de gemeente Opmeer een perfect programma in elkaar gezet. Nadat
Wim de avond had geopend werd in afwisseling met de drie anderen een paar vragen gesteld in combinatie met het vertonen van twee korte
filmpjes. De eerste algemene vraag was of de aanwezigen wisten wat de Kanteling
van de WMO inhield. Waarop de antwoorden werden verzameld.

De eerste film ging
over Ed, een man met een dwarslaesie die door revalidatie en aanpassingen zijn
leven weer zin wil geven en zo goed mogelijk functioneren in de maatschappij. De vraag was wat Ed dan
allemaal nodig zou hebben om zijn doel te kunnen bereiken. Hierop nam de
wethouder het woord en lichtte toe hoe de wetgeving en hulpverlening nu gaat en
hoe het na 1 januari 2015 zal worden als de Kanteling is ingezet.

Een WMO consulent komt
na een afspraak bij u thuis voor een gesprek en wordt er samen naar
mogelijkheden gezocht om aanpassingen en voorzieningen te treffen die de
zelfredzaamheid mogelijk maken, zelfstandig te blijven wonen en te kunnen
deelnemen aan de maatschappij. De gemeente
doet de indicatie en gesprek alleen als het niet lukt om een eigen
netwerk van familie, buren en omgeving te gebruiken. Van het gesprek wordt een
verslag gemaakt en ondertekend. Mocht later blijken dat een veranderde
woonsituatie weer moet worden bekeken dan is er na een hernieuwd gesprek altijd
een aanpassing mogelijk. De gemeente heeft na januari 2015 dan ook de
wettelijke verplichting een absolute zorg te bieden voor mensen die dat nodig
hebben. Nu kan men kiezen uit een zorgpakket, dan wordt de zorg op maat. Vera
lichtte enkele administratieve veranderingen na de Kanteling toe. Een uitkering wordt in overleg aangepast
als men door de bijdragen niet uitkomt. Ook de inzet van het eigen vermogen werd
even aangestipt.

Filmpje twee liet een slechtziende man en zijn hulpmaatje
aan het woord en werd de toehoorders gevraagd wat deze man zelf kan doen om
zijn hulpvraag in te vullen. Zoals ondermeer
huishoudelijke hulp, administratie, de tuin of sociale contacten.

De wethouder geeft aan
dat de stichting Raad en Daad heel actief is voor korte hulpvragen en klussen
in en om huis. Ook de inzet van de jongeren via de Award, wijksteunpunten,
maatjesproject, koffieochtend in de bibliotheek Opmeer en een gratis bus van en
naar de buitenkernen richting het winkelcentrum en de markt van Opmeer zijn
enkele vangnetten om de burger een leefbare omgeving te bieden.

Bij de rondvraag kwam
de bijdrage van de AWBZ, de opbouw van het WMO budget (dat is de optelsom van
ALLE zorg in de gemeente bij elkaar), de PGB, Jeugdzorg , persoonlijke zorg
door wijksteun teams en het Mantelzorgcompliment aan de orde. De wethouder
vertelde dat daar nog geen concrete antwoorden op zijn. Gemeenten werken met
verschillende budgetten en dus kan in de ene gemeente een burger meer te
besteden hebben dan in een andere gemeente. Een belangrijke vraag was ook of de
gemeente bestaande beperkingen opheft om
de zgn. kangaroewoning te kunnen realiseren zodat ouderen bij jongeren
kunnen inwonen. De gemeente heeft recent besproken om toekomstige
bestemmingsplannen op dit punt aan te passen.

In de afsluiting werd
nog toegevoegd dat de WMO naast zorg,
ook over veiligheid en een leefbare
woonomgeving gaat. Een laatste vraag was wat de burger kan doen om deze
veranderingen mogelijk te maken. Eén antwoord was kort en krachtig: omkijken
naar elkaar.

De verzamelde vragen
en antwoorden worden ook op de website www.dorpsraadhoogwoud.nl
gezet en kunt u het nog eens rustig overdenken en nalezen. Als u persoonlijke
vragen heeft over uw situatie dan kunt u terecht bij het WMO loket.