Aan: 'dorpsraad Hoogwoud'
Onderwerp: RE: bomenwijk Hoogwoud

Geachte mevrouw Strooper,

Vanaf vandaag ligt het geactualiseerde (concept) groenbeleidsplan ter inzage op het gemeentehuis. Ook het boombeheer is onderdeel van het plan.

 

Maandag 26 februari is er een inloopavond van 18.30 tot 20.00 over dit plan in het gemeentehuis.

 

 

Ook is het plan op internet te vinden op opmeer.allesoverbeheer.nl

De bewoners en ook de dorpsraad zijn van harte welkom.

De burgers kunnen hun reacties persoonlijk kenbaar maken via de mail of invullen tijdens de inloopavond.

Na de inspraakperiode worden alle opmerkingen verwerkt en bekeken of er iets aan gedaan kan worden en in welke mate.

Met vriendelijke groet,

H.A.C. van Langen

Coordinator Groenbeheer