Gemeente Opmeer
Aan degenen die een klacht hebben ingediend inzake het afschaffen van het zwembadabonnement
Datum : 23 april 2010
BSN
Uw kenmerk :
Ons kenmerk: WZDK
Onderwerp: afschaffen zwembadabonnement

Geachte heer/mevrouw,
Sinds 7 april heeft de gemeente van vijf inwoners per mail een reactie ontvangen inzake het afschaffen van het zwembadabonnement. Middels deze brief informeren wij u over de redenen van deze beslissing en zullen wij ingaan op de argumenten, die door u zijn aangedragen met het verzoek om op basis daarvan onze beslissing te heroverwegen.
Bij het afschaffen van het abonnement is een afweging gemaakt tussen de jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente aan de exploitatie enerzijds en de hoogte van toegangsprijzen anderzijds. De kern van de beslissing ligt dus vooral in de vraag of een goedkoper alternatief dan een toegangsprijs van € 1,56/ keer wenselijk is voor een voorziening die de gemeenschap jaarlijks circa € 230.000,- kost. Wij zijn van mening dat dit niet het geval is; het tarief van het badenboekje is zeer redelijk en met het Doe Mee fonds is er nog een vangnet voor inwoners met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen.
De prijs van een 25-badenboekje voor het zwemseizoen 2010 bedraagt € 39,00 (in 2009 was dit € 38,-). Per keer bedraagt de toegangsprijs dus € 1,56. Ten opzichte van de prijs voor een losse entreekaart, die € 2,90 bedraagt, levert dit een korting op van maar liefst 46%. Dit is voor zwembadbezoekers zodanig interessant dat een nog goedkoper alternatief in de vorm van een abonnement in onze ogen niet noodzakelijk is.
Het abonnement wordt interessanter dan het badenboekje na een behoorlijk aantal bezoeken, terwijl er geen zicht is op de weersomstandigheden gedurende het komende seizoen. Bij het gezinsabonnement ligt het omslagpunt bij 69 (of 62 bij voorverkoop) bezoeken en bij het persoonlijk abonnement ligt dit bij 32 bezoeken (of 30 bij voorverkoop). De houder van een abonnement loopt dus het risico duurder uit te zijn, aangezien het abonnement puur voor het seizoen geldig is. Het badenboekje kan echter ook het volgende seizoen gebruikt worden: men krijgt dus wat men betaalt. Tevens is het badenboekje breder inzetbaar; ook iemand die op visite is, kan mee gaan zwemmen. Die hoeft dan geen losse entreekaart van € 2,90 te kopen.
Wat betreft het vrij zwemmen zijn er vorig jaar 2368 losse entreekaartjes verkocht. Daarnaast kon men kiezen uit een 25-badenboekje, een gezinsabonnement en een persoonlijk abonnement. Indien we de laatste drie als één groep beschouwen, dan koos in 2009 reeds 82% voor een 25-badenboekje. Voor de gemeente biedt het afschaffen van het abonnement ook een aantal voordelen. De registratie van het badenboekje is beter en controle aan de kassa is makkelijker. Aan productie en administratieve last wordt daarbij arbeidstijd bespaard.
Het nieuws van het afschaffen van het abonnement heeft de volgende relevante argumenten opgeleverd:
1. De kinderen kunnen niet "even" meer naar het zwembad, omdat dat voor een tarief van € 1,56/ bezoek niet meer interessant zou zijn.
Het vrij zwemmen is ten opzichte van 2009 verlengd. Overdag is het zwembad 15 minuten langer open (tot 17.15 uur) en in de avond zelfs een half uur (19.00-20.30 uur). Zelfs een uurtje zwemmen voor € 1,56 is ons inziens een zeer schappelijke prijs.
2. Op een dag verschillende keren naar het zwembad wordt te duur.
De ervaring leert dat de meeste zwembadbezoekers alleen bij bijzonder goede weersomstandigheden op een dag een extra bezoek brengen aan het zwembad. Op jaarbasis komt die situatie niet vaak voor. Een los entreekaartje kost € 2,90. Met het badenboekje kan men dus voor bijna dezelfde prijs twee keer op een dag naar het zwembad.
3. Grotere gezinnen zijn nu duurder uit.
Dat is mogelijk, maar is geheel afhankelijk van het zwembadbezoek en de weersomstandigheden gedurende het zwembadseizoen. De vraag speelt tevens of dat een reden zou moeten zijn om het abonnement in stand te houden. Een toegangsprijs van € 1,56/keer is reeds aanzienlijk laag. Het is naar onze mening vervolgens de verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf om daarbij de noodzakelijke keuzes te maken.
4. Het besluit past niet in het gemeentelijk beleid, waarbij kinderen worden gestimuleerd om te gaan sporten.
Het is correct dat de gemeente veel investeert in sport in zijn algemeenheid en de jeugd in het bijzonder; in 2010 is dit ruim € 950.000,- (excl. het zwembad)! De gemeente kent hierdoor een hoog voorzieningenniveau en diverse projecten om de jeugd in beweging te krijgen. Dat
heeft ook goede resultaten opgeleverd. Zo is circa 90% van de basisschooljeugd, de voornaamste doelgroep van het zwembad, lid van een sportvereniging. Daarmee vervalt de noodzaak om bij het zwembad een nog voordeliger toegangstarief mogelijk te maken, zoals met het abonnement het geval was.

Natuurlijk gaan er inwoners op achteruit nu het abonnement is afgeschaft. Daarin ligt voor 2010 een risico dat er minder bezoekers komen c.q. minder inkomsten zijn. Dit is echter ook altijd weersafhankelijk. Voormalig abonnementhouders zullen eraan moeten wennen, dat zij een grotere financiële bijdrage moeten gaan leveren, indien zij van deze gemeentelijke voorziening gebruik wensen te maken. Wij verwachten dat dit, na een jaar van gewenning, voor de grootste groep geen probleem zal zijn.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met mij, telefoon 0226 - 363 376,
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,
• Koopmans
Afdeling welzijn
Klaproos 1 1 1716 VS Opmeer 1 Postbus 199 1 1715 ZK Spanbroek 1 telefoon 0226 - 363 333 1 fax 0226 - 363 330
e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. www.opmeer.n11 KvK nr. 37159195 1 Bank Nederlandse Gemeenten 28.50.06.584