Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 22-01-2019 week 04 VASTGESTELD

 

Inhoud:

Onlangs heeft er op het fietspad van de Koningspade een fataal ongeval plaatsgevonden.

Een fietser week op het laatste moment uit voor voetgangers, raakte hierbij een andere fietser die met zijn hoofd op de verhoogde stoeprand van de bushalte terecht kwam en hierdoor overleed.

De openbare verlichting werkte op dat moment niet door een netwerkstoring, waardoor de voetgangers laat werden opgemerkt.

De Dorpsraad Hoogwoud vraagt naar aanleiding van dit ongeluk om aanleg van een voetpad langs de Koningspade.

De argumenten hiervoor zijn:

-Het fietspad wordt veel gebruikt door (elektrische)fietsers en voetgangers en   scootmobielen.

-Het betreft een doorgaande route.

- Op bewuste plek van het ongeluk is ook een bushalte, die veel gebruikt wordt.  Hoogwouders, (die met de bus uit Hoorn komen) stappen daar uit de bus en zij moeten over het fietspad.

-`s Avonds is het slecht verlicht, want de verlichting is op de autoweg gericht.

Bij de enquête voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is er één opmerking over het fietspad gemaakt.

De aanleg van een voetpad verlaagt het risico op conflicten tussen fietsers en voetgangers, maar sluit een ongeval zoals dat gebeurt is niet uit.

Aanleg van een voetpad langs de Koningspade is, omdat de ruimte beperkt is, een lastige, kostbare zaak.

Er zal een afweging gemaakt moeten worden ten opzichte van andere problemen of wensen.

Zo is er ook de wens het fietspad te verbreden. Dit is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het GVVP dat momenteel wordt opgesteld.

Naar aanleiding van de vraag over de verlichting het volgende: de aanwezige verlichting in 2003 is aangepast.

Het lichtniveau is toen verhoogd van TLD 18 Watt naar PLL 36 Watt met 2900 lumen, waardoor ook het fietspad verlicht werd.

In 2016 zijn ze omgebouwd naar LED van 26 Watt met 2860 lumen.

Dit komt overeen met de richtlijnen van de NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde).

Om te controleren of aan de richtlijn voldaan wordt, wordt voorgesteld een lichtmeting op het fietspad te houden.

De dorpsraad en uw college zullen dan geïnformeerd worden over het resultaat.

Besluit:

1. De inrichting van de Koningspade op te nemen als studieobject in het nieuwe GVVP.

2. In te stemmen met het houden van een lichtmeting op het fietspad.

3. De dorpsraad van dit besluit in kennis te stellen middels bijgevoegde antwoordbrief.

Argumenten:

1. In het GVVP wordt afgewogen wat het belangrijkste project is.

2. De beste manier om te bewijzen dat de verlichting aan de normen voldoet is het houden van een meting.