Volgnr: 008
Poststuk: st10.00162
AZRO
Omschrijving: Burgerparticipatie
 

Inhoud:

De Nationale Ombudsman heeft in 2009 geconcludeerd dat inspraak in Nederland niet altijd goed verloopt en heeft daarom 10 spelregels uitgewerkt waar gemeenten zich vrijblijvend aan kunnen houden. Tros Regelrecht heeft alle gemeenten in Nederland gevraagd zich te conformeren aan deze spelregels en een contract te tekenen, waarin staat dat de gemeente zich houdt aan de 10 spelregels.
 

De burgemeester besluit:
1. inspraak en burgerparticipatie serieus te nemen; 
2. de 10 spelregels van de Nationale Ombudsman in acht te nemen;
3. het gemeentelijke instrumentarium te bezien op de mogelijkheid om de naleving van de spelregels te borgen;
4. Tros Regelrecht dit te berichten, zonder het contract te tekenen.
 

Argumenten:

1.1 Inspraak serieus nemen, voorkomt ergernissen van burgers
1.2 Door inspraak serieus te nemen, kan gebruik gemaakt worden van kennis en creativiteit van burgers
1.3 Door inspraak serieus te nemen, wordt de aanvaarding van het beleid vergroot
1.4. Door inspraak serieus te nemen, wordt tegemoet gekomen aan de politieke wenselijkheid om burgers te betrekken bij publieke zaak
2.1 De spelregels zijn gebaseerd op goed onderzoek
2.2 De spelregels geven concrete handvatten
3.1 Zonder borging, geen naleving
3.2 Vele mogelijkheden van borging
4.1 Het verzoek moet beantwoord worden
4.2 De inhoud van het contract, gaat te ver om te ondertekenen
4.3 Het tekenen van het contract, bevordert de naleving niet.