Op 9 oktober heeft de Dorpsraad een brief gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders inzake de plannen voor het ontwikkelen van het centrum van Hoogwoud. Onderstaand kunt u de inhoud van de brief lezen.

 

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 199
1715 ZK Spanbroek
   
 
van Dorpsraad Hoogwoud
secretariaat:
Leeghwaterlaan 6
1718 XA Hoogwoud
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoogwoud, 9 oktober 2007

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van de ontwikkelingsvisie voor het centrum van Hoogwoud volgens BRO d.d. 10 augustus 2007.

 
 

De uitgangspunten voor het rapport onderschrijven wij, zoals het omschreven gebied van Herenweg 54 tot en met Herenweg 64, alsmede Herenweg 49. Daarnaast onderschrijven wij ook de wens om te komen tot een goed en evenwichtig aanbod in ons centrum. Hiervoor zijn een verplaatsing van de Aldi en de Spar met bijbehorende uitbreidingsmogelijkheid noodzakelijk. Indien beide supermarkten zich kunnen vestigen in het centrum zullen zij een wervend en ondersteunend effect creëren op eventueel omliggende winkels in de directe verzorgingssfeer. Een verplaatsing van de bakker en slager zouden tot de mogelijkheden kunnen behoren. Eventueel de komst van een drogisterij maakt dan het aanbod compleet.

 

Essentieel is dat de parkeerruimte en de bevoorradingsroute uitgebalanceerd is. Naast het aanbod winkels is het ook van belang dat een gezellig plein met elkaar versterkende horeca mogelijk is. De conclusie van het DPO onderschrijven wij ook van harte.

 
 

Het onderdeel wonen ontbreekt in de visie. Een reeds eerder aangegeven mogelijke uitbreiding van de Lindehof en de realisatie van starters woningen zijn het plangebied komen niet aan de orde. 

 
 

De door BRO gemaakte stedebouwkundige visie heeft eigenlijk slechts betrekking op de gronden van Tuk. Hier is het onmogelijk Aldi en de Spar te reloceren, laat staan een uitbreiding met de food speciaalzaken mogelijk te maken. Tevens is een aansluiting op de Lindehof niet bekeken.

 
 

Wij zouden het daarom wenselijk vinden dat er nogmaals gekeken wordt naar de mogelijkheden om de omschreven wenselijke verplaatsingen te realiseren op het geheel plangebied. Hiervoor zouden ook de terreinen van de huidige brandweerkazerne en Op Stap gebruikt kunnen worden, zelfs de woningen Herenweg 54 en 56.

 

Daarnaast missen wij de visie op de Herenweg 49 in het rapport.

 
 

Wij zouden graag is overleg met de stedebouwkundige willen meedenken want onze taak als dorpsraad is: actief de toekomstige leefbaarheid in ons dorp garanderen en zo goed mogelijk  faciliteren.   

 
 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 
 

 

Met vriendelijke groet,

 
 

 

 
 

A.C.M. Vlaar
Voorzitter Dorpsraad Hoogwoud