Angelique Onderwater zal namens de dorpsraad op dinsdag 10 juni a.s. tijdens de vergadering van de commissie Ruimte -gemeentehuis, aanvang 20.00 uur - inspreken en onze zienswijze toelichten over het conceptbestemmingsplan Centrumplan Hoogwoud. Er is een conceptbestemmingsplan om locatie Tuk aan de hoek Herenweg/Ooster Boekelweg te herontwikkelen naar een centrumplan aan de Oosterboekelweg. De commissie Ruimte zal deze week van haar kant de plannen toelichten. Op de website van de gemeente via het menu bestuur en organisatie/commissies/agenda en stukken/datum aanklikken op de vergaderagenda, vindt u onder agendapunt 5 vier bijlagen (waaronder een tekening van het gebied) die het toekomstige centrumplan toelichten.

 

------------------------------------------------------------

Naar aanleiding van de dorpsvisie die wij samen met u aan het voorbereiden zijn nodigen wij iedereen van harte uit om deze vergadering bij te wonen! Het gaat ons allemaal aan hoe de leefbaarheid voor ieder wordt ingevuld.