In de openbare vergadering van 27 september jl. kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
Naar aanleiding van de verkeersproblematiek op de Herenweg/Middelweg zijn er wederom transportbedrijven, en andere bedrijven die met zwaarder transport rijden, aangeschreven en gewezen op de slechte situatie van de Herenweg/Middelweg. Na een gesprek met wethouder R.op ’t Veld is besloten het snelheidsmetende verkeersbord vaker op de Herenweg te plaatsen zodat een ieder bewuster word van de 30 km zone. De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheid om vrachtwagenvriendelijke drempels neer te leggen.

Het probleem is niet alleen het zware transport maar ook de steeds weer sterk remmende personenwagens tussen de drempels in. Ook dit wordt door de bewoners als zeer storend ervaren. De vergadering liet weten het op prijs te stellen als er via een enquête de problemen eens goed in kaart werden gebracht. Dit verzoek is inmiddels omgezet in het verspreiden van enquêteformulieren bij de bewoners van de Herenweg/Middelweg vanaf de stoplichten tot Jaspers Makelaardij en Gerard de Jong Straatwerk aan de Herenweg. Op dit formulier staan vier mogelijkheden. Natuurlijk kunt u ook uw ideeën aandragen. Een ieder die interesse heeft kan zijn/haar stem laten horen via het contactformulier op onze site. De inlevertermijn voor het enqueteformulier is helaas verstreken.

Afgelopen periode is het Gemeentelijk Verkeers Vervoers Plan gepresenteerd waarin situaties zijn aangegeven die vanwege de verminderde veiligheid zijn geïnventariseerd. Genoemd zijn o.a. de situatie bij de scholen, de Burg. Hoogenboomlaan, de situatie bij de Aldi aan de Koningspade, Spar, de Herenweg en verkeer naar en van tuincentrum De Boet. Dit plan moet t.z.t worden omgezet naar een veiliger leefomgeving.

Als afsluiting hadden kleine groepjes zich gebogen over de discussie rondom het groen van Hoogwoud. Men was over het algemeen tevreden maar o.a. het Hoogwouder bos, Hertenkamp, de natte strook op de Speelweide, verlichting en snoeiwerk hebben onze aandacht en worden meegenomen naar het a.s.overleg met B en W.
Wij hopen van harte dat u met ons mee wil denken over een goede oplossing voor de verkeerssituatie in ons dorp. Dit is ook nodig i.v.m de plannen rond het centrumplan. Dit plan is nog optioneel maar samen staan we sterk om er iets moois van te maken.


Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Hoogwoud

* kunt u het formulier niet openen? Download dan hier de gratis Adobe pdf-reader.