De rijksoverheid wil haar doelstellingen duurzame energie in 2020 bereiken. Dat betekent o.a. dat per 2020 6000 Megawatt windenergie op land moet kunnen worden opgewekt. Daarvoor zijn een groot aantal windturbines nodig, waarvoor op dit moment de ruimte wordt gezocht door het Rijk en de Provincie. Het gaat daarbij om grote windturbines met een vermogen van 3 tot 7,5 Megawatt, ashoogte tussen 100 en 135 meter en een rotordiameter tussen 100 en 127 meter (referentieturbine). Ter vergelijking: de kerktoren van Hoogwoud is 45 meter hoog.

In de provincie Noord-Holland wordt die ruimte vooral gezocht in grootschalige (meer dan 100 Megawatt) projecten zoals in de Wieringermeer. Maar, als doelstellingen niet worden gehaald of als beleid wijzigt, is het niet uitgesloten dat ook andere kansrijke gebieden binnen de provincie aangewezen gaan worden voor plaatsing van windturbines, zoals Hoogwoud en directe omgeving. Energiemaatschappijen zoeken al actief naar locaties in het buitengebied van Hoogwoud.

De dorpsraad peilt met een kleine maar duidelijke enquête de mening van stemgerechtigde ( 18 jaar en ouder) inwoners van Hoogwoud. Dit betreft de bewoners van de Gouwe, Oosterboekelweg, Groene Wuiver, Herenweg en Barnsteen. Wij rekenen op ieders medewerking of u nu voor- of tegenstander bent.

De dorpsraad zal de uitkomst van deze enquête aanbieden aan alle belanghebbenden, zoals dorpsraden in de gemeente Opmeer, gemeente Opmeer, Provincie
Noord-Holland, lokale pers, zodat de mening van Hoogwoud meegewogen kan worden bij besluiten van de overheid.

Verder zal de dorpsraad een informatieavond Windenergie in Hoogwoud organiseren. Inwoners, gemeente, provincie, energieleveranciers en andere betrokken
partijen worden daarvoor uitgenodigd. De details worden nog bekend gemaakt.

Het formulier kan door max. 5 personen op uw adres worden ingevuld. Als u tekort komt, wilt u dan een kopie maken? Uw persoonsgegevens in deze enquête worden vertrouwelijk behandeld. Vult u deze enquête op korte termijn volledig in?

Leden van de dorpsraad komen tussen 14 en 17 mei 2013 bij u langs om de formulieren te verzamelen. Zij nemen het formulier met u door of ze volledig zijn ingevuld.

Wij rekenen op uw medewerking, dank !

Klik hier om het formulier (in Excel-formaat) te downloaden.
Klik hier om een kaartje te zien met daarop aangegeven waar de windmolens mogelijk komen te staan.

Lukt het u niet om dit formulier te downloaden dan kunt er een ophalen bij Nancy Bakker, Dokter Poolstraat 112 en weer inleveren bij Wim de Haan, Kastanjelaan 2. De gedownloade formulieren worden dus niet thuis opgehaald.