1 kleuters2 gesprek3 toespraakHStoker4 toespraakEllyD

5 vrijwilliger16 vrijwilliger2

7 bloemenEllyD9 onthulling

10 modder11 voederbak met van Langen12 kalkoenen opgehokt13 kippen

14 stal115 stal2

16 geitenbrug16 do en dont

17 herte en geiten18 herten

19 traktatie