Wie neemt straks de boerderij over? Boeren massaal zonder opvolger

 

Landbouwbedrijven met een eigenaar van 55 jaar of ouder krijgen de komende jaren met een probleem te maken: wie neemt mijn bedrijf over? Want duizenden boeren zitten zonder opvolger.

 

 

 

18 oktober bezochten dorpsraadsleden van Hoogwoud, De Weere en Aartswoud in het gemeentehuis een presentatie van:

 

 

`Herziening bestemmingsplan Aartswoud, De Weere en Gouwe 2018'

 

 

Daar ontstond een discussie over de starre houding van de Gemeente Opmeer m.b.t. een tweede bestemming van boerderijen/stolpen.

Steeds werd verklaard: Een tweedeling voor bewoning van een boerderij/stolp kan slechts dan plaatsvinden als de 2 voordeuren ‘straat gericht’ zijn.

Vertegenwoordigers van de Dorpsraden drongen met meerdere argumenten

aan op versoepeling van dit standpunt.

 

 

Zoals: Verbouwen is financieel wel haalbaar met meerdere appartementen.

Stolpen verpauperen als er geen oplossing gevonden kan worden die financieel haalbaar is.

Het slopen van de boerderij/stolp vernietigt het beeld van onze  ‘groene’ Gemeente.

 

 

Aan het einde van de discussie werd door de vertegenwoordiger van de gemeente Opmeer gezegd

dat in ‘voorkomende’ gevallen plannen voor verbouw soepel kunnen worden bezien.

Met het oog op de bovenstaande krantenkop een wijs besluit.

Helaas verscheen op 23 nov. het volgende krantenartikel in Het NHD:

Stolp slechts in 2 delen d