Agenda jaarlijks overleg dorpsraad met u!,
de inwoners van Hoogwoud in Partycentrum Op Stap

op 1 oktober a.s. Aanvang 20:00
uur.

-
Opening

-
Presentatie
leden dorpsraad

-
Presentatie
door Peter Duinker van gemeente Opmeer met herinrichtingsplan
hertenkamp

-
Vragen
en suggesties n.a.v. de presentatie

-
Aktiepunten
vanuit ons Leefbaarheidsplan Hoogwoud

Fietsenstalling buurtbus, hoek Herenweg/
Lindelaan

Studie naar herinrichting bestrating Burgemeester
Hoogenboomlaan

Beplanting nieuwe bomen aan
Mienakker

Onderhoud Kerkepad

-
Stand
van zaken Centrumplan

-
Rondvraag

-
Sluiting

Wij
hopen u met velen te mogen verwelkomen.

Dorpsraad
Hoogwoud