Informatieavond
windmolens buitengebied Hoogwoud.

Dorpsraad
Hoogwoud organiseert een informatieavond over windenergie voor alle bewoners
van Hoogwoud en speciaal voor de geënquêteerde bewoners van de Gouwe, Ooster Boekelweg,
Groene Wuiver, Hoogwoud-Oost en de Herenweg. Sprekers zijn de heer Koster,
projectontwikkelaar Eneco Wind B.V. , de heer Vlaar, voorzitter dorpsraad
Hoogwoud (uitslag enquete), de heer Rodenburg, beleidsadviseur Wind op Land Provincie Noord-Holland, de heer
Stoker, wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Opmeer. De aanwezigheid van de heer
Nobel, directeur Windmolens Groetpolder is nog onzeker. Zij zijn bereid om deze
avond hun visie en beleid met een presentatie toe te lichten. Het is een goede
gelegenheid om uw vragen te stellen en uw mening naar voren te brengen. De
avond wordt na een rondvraag rond 22.00 uur gesloten. Wij hopen u allen bij deze avond te mogen verwelkomen!
De koffie staat klaar.

De avond
wordt gehouden op dinsdag 24 september a.s. in de grote zaal van partycentrum
'Op Stap' in Hoogwoud. Aanvang 20.00
uur.