Jaarverslag 2006
Dorpsraad Hoogwoud

Op 1 januari 2006 bestaat de dorpsraad uit Adrie Vlaar (voorzitter), Christina Dhane, Mabel de Groot, Joop Beuker, Bart Knobbe en Wil Mens (secretariaat)

18 januari 2006
De eerste vergadering in 2006 van de dorpsraad vindt plaats in het Huis van Egmond.
Behalve de dorpsraad zijn er 25 belangstellende dorpsgenoten aanwezig.
Op de agenda stonden: veiligheid, ontsluiting Hoogwoud Oost, verplaatsing Spar, fietstunnel AC de Graafweg. Deze onderwerpen zijn besproken in kleine groepjes. Tot teleurstelling van de aanwezigen, ontbrak de tijd om plenair terug te koppelen. De resultaten zijn later in de dorpskrant “De Lastdrager” gepubliceerd. De dorpsraad leert hier dat er niet teveel punten op de agenda gezet kunnen worden.

13 maart bestuurlijk overleg. Mabel de Groot neemt afscheid omdat ze actief is geworden in de politiek. Er wordt een website gebouwd. We moeten nadenken wat we erop willen hebben. Het adres van het secretariaat van De dorpsraad staat inmiddels standaard in de Lastdrager.

8 mei 2006
Deze vergadering wordt goed bezocht. De situatie Herenweg staat op de agenda. Het blijkt dat bewoners zeer veel verkeerslast ervaren.  Er worden een aantal suggesties gedaan om de problemen op korte termijn op te lossen.
Afgesproken wordt dat de dorpsraad een brief stuurt aan de veroorzakers met het verzoek om hun chauffeurs te vragen om zich aan de maximum snelheid (30 km per uur) te houden. En er wordt gevraagd of de chauffeurs ingelicht kunnen worden over de overlast die zij veroorzaken als ze te hard rijden. Daarnaast wordt aan de gemeente en politiek aandacht gevraagd voor de problematiek rond de Herenweg met een aantal mogelijke oplossingen.

19 juni
Nancy Bakker gaat Mabel de Groot vervangen en ze is bereid om penningmeester te worden. Christina gaat naar de dorpsraadvergadering van Aartswoud en ze neemt deel aan de werkgroep WMO. Bart gaat deelnemen aan de werkgroep Wonen Welzijn en zorg.  Han Kock heeft zich als lid van de dorpsraad afgemeld.

31 augustus
Michel Hoogland gaat Han Kock vervangen. Er zijn diverse reacties gekomen van de bedrijven die zijn aangeschreven ivm de overlast die zij op de Herenweg/Middelweg veroorzaken. Over het algemeen zijn ze positief.

11 september
Overleg met B&W
Herenweg/Middelweg en Kruising Oosterboekelweg staan op de agenda. Het zijn ingewikkelde situaties, daarom heeft de gemeente opdracht gegeven om een verkeers- en vervoersplan te maken. Dat zal over 1,5 jaar gereed zijn. Als het plan wordt aangenomen,
zullen er besluiten worden genomen over een stapsgewijze uitvoering van het plan.

21 september 2006
Deze vergadering wordt gecombineerd met Facit. Zij hebben een opdracht van de gemeente om onderzoek te doen hoe Wonen, Zorg en Welzijn in onze gemeente vorm krijgt en welke behoeften er nog zijn.  Elly Deutekom (wethouder) is de gastvrouw. Maaike Stam (medewerker Facit) verzorgt de presentatie. Er zijn ongeveer 50 aanwezigen. De actie van de dorpsraad mbt de situatie Herenweg/Middelweg heeft enig effect gesorteerd.

11 oktober
De dorpsraad moet helaas afscheid nemen van Christina Dhane.
Ze is totaal onverwacht overleden op 11 oktober 2006.

21 november
In verband met de herinrichting van de Weijver denkt de gemeente o.a. aan een kinderboerderij. De dorpsraad vindt dat geen goed idee in verband met vandalisme en het ontbreken van sociale controle. Adrie schrijft hierover een brief aan de gemeente. Adrie en Michel nemen deel aan de klankbordgroep verkeer en vervoer.

Barbara Hoogeveen wil Christina vervangen. Ze wordt met ingang van 1 januari 2007 lid van de dorpsraad.

In 2006 heeft de dorpsraad afscheid genomen van Mabel de Groot, Han Kock en Christina Dhane.
Nancy Bakker, Michel Hoogland en Barbara Hoogeveen zijn toegevoegd.