Begin 2008 is een enquête uitgevoerd onder alle bewoners van de Koningspade (buiten de bebouwde kom). Het doel was om de ervaringen van alle bewoners te inventariseren en te onderzoeken of er draagvlak is voor bepaalde maatregelen.

Op dit moment heeft bijna iedereen de enquête ingevuld. De respons is 90 %. De resultaten zijn als volgt:

1.    90 % vindt de maximum snelheid van 60 km per uur goed;
2.    85 % vindt dat de maximum snelheid matig tot slecht wordt nageleefd;
3.    85 % voelt zich niet veilig lopend of op de fiets.
4.    Meer dan de helft van de bewoners heeft kinderen onder de 16 jaar.
5.    Bijna niemand laat zijn kinderen met een gerust hart langs de Koningspade fietsen.
6.    Op alle uren van de dag blijkt de Koningspade gevaarlijk doordat men te hard rijdt.
7.    Snelheidsremmers zijn niet populair. De helft van de bewoners wil het als het niet anders kan, de andere helft wil het niet.
8.    Een aantal bewoners vind dat snelheidsremmers geen effect hebben of juist onveiligheid in de hand werken.
9.    85 % Is enthousiast over snelheidscontroles of een flitskast.
10.    Er is draagvlak voor bijvoorbeeld de volgende fysieke en permanente voorzieningen:
a.    Fietspad
b.    Voetpad
c.    Ruiterpad
d.    Meer of betere verlichting

Uit deze samenvatting blijkt dat de onveiligheid door bijna iedereen wordt ervaren en er bij ons als bewoners draagvlak is om maatregelen te treffen. Vanaf 2003 zijn er 3 ongelukken gebeurd. En er komen steeds meer bewoners met jonge kinderen. De Wijkagent (Politie) heeft begin dit jaar een snelheidsmeting gedaan. De resultaten waren voor ons heel herkenbaar: er werd te hard gereden.

De plek waar vroeger de spoorlijn heeft gelopen, is een mooie plek voor een fietspad. We kunnen onze kinderen en gasten thuis helpen bij het oversteken. Ook wordt de aansluiting (t/o familie Keeman) met het fietspad bij het dorp dan overzichtelijk en wordt daarmee ongevaarlijk.

Daarbij komt nog dat er veel toeristische activiteiten worden ontplooid op de Koningspade. Toerisme is een speerpunt in Noord-Holland en zeker in de gemeente Opmeer.
Denk maar aan:
-    Museumboerderij
-    Manege
-    Controversy Farm
-    Camping
-    Follytuin van Bob & Chris Goedhart

Maar we zijn ook een verbindingsweg naar:
-    het fietsnetwerk
-    het schelpenpad naar Aartswoud
-    de Rozentuin van de familie Schaafsma


Namens de bewoners van de Koningspade,

Mariska Zoon
Hildegard Koenis
Pauline van Kampen
Irma Stroet