Ontwikkelingen Centrumplan Hoogwoud in vergevorderd
stadium

De gemeente heeft een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage liggen, waarop de inwoners
van Hoogwoud kunnen reageren. De uiterste datum hiervoor
in 18 december 2015. Het plan bestaat uit een verplaatsing van de Aldi van de
Koningspade naar het achterste gedeelte van het terrein van Tuk. Voor de Aldi komen dan ruim 70 parkeerplaatsen.
Tussen het huidige pand van Tuk en de nieuwe Aldi staat de verplaatste Avia
tankstation. De huidige panden aan de Herenweg 64 van Tuk, inclusief de garage
zullen worden gesloopt en vervangen door een pand met op de begane grond ruimte
voor winkels en/of lichte horeca. Op de verdieping worden dan appartementen
gerealiseerd.

Als Dorpsraad hebben wij onze zorg geuit over de toename van de verkeersdrukte en
of deze drukte niet de veiligheid van de vele fietsers en voetgangers, die naar
de nieuwe Aldi en de vernieuwde De Boet gaan, in gevaar brengt. Een gedegen
onderzoek naar de mogelijkheden en mogelijke voorzieningen zullen door een
onafhankelijk bureau moeten worden bekeken. Dit is voor ons een zeer belangrijk
criterium om dit plan aan te toetsen. Als het nu te gemakkelijk wordt bekeken
zullen wij er voor de lengte van jaren grote problemen van kunnen ondervinden.
De Dorpsraad vindt ook dat de invulling van de nieuwbouw met zorg moet worden
bekeken en dat er alle inspanningen moeten worden verricht om ons doel " het
centrumplan-het kloppend hart van ons dorp" te realiseren. In deze tijd van terugloop
van het aantal winkels en horeca zal dit extra inspanningen vragen van de
initiatiefnemers.