College van Burgemeester en Wethouders                             van Dorpsraad Hoogwoud

Postbus 199                                                                         secretariaat:

1715 ZK Spanbroek                                                              Leeghwaterlaan 6

                                                                                           1718 XA Hoogwoud

 

 

Hoogwoud, 9 april 2008.

 

 

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van de ontwikkelingsvisie voor het centrum van Hoogwoud volgens BRO d.d. 4 januari 2008.

De uitgangspunten voor het rapport onderschrijven wij, zoals het omschreven gebied van Herenweg 54 tot en met Herenweg 64, alsmede Herenweg 49. Daarnaast onderschrijven wij ook de wens om te komen tot een goed en evenwichtig aanbod in ons centrum. Hiervoor zijn een verplaatsing van de Aldi en de Spar met bijbehorende uitbreidingsmogelijkheid noodzakelijk. Indien beide supermarkten zich kunnen vestigen in het centrum zullen zij een wervend en ondersteunend effect creëren op eventueel omliggende winkels in de directe verzorgingssfeer. Een verplaatsing van de bakker en slager zouden tot de mogelijkheden kunnen behoren. Eventueel de komst van een drogisterij maakt dan het aanbod compleet.

Essentieel is dat de parkeerruimte en de bevoorradingsroute uitgebalanceerd is. Naast het aanbod winkels is het ook van belang dat een gezellig plein met elkaar versterkende horeca mogelijk is. Daarbij is een verkeersvrij of verkeersarm plein zeer wenselijk. De mogelijke verkeerseffecten zouden wij graag in het verkeersplan van de Herenweg/Middenweg opgenomen zien worden.

De door BRO gemaakte stedenbouwkundige visie heeft eigenlijk slechts betrekking op de gronden van Tuk. Om een plein te maken moet de bebouwing niet als een enkelzijdig lint de Oosterboekelweg insteken, maar tot aan de voorzijde van De Boet reiken. Tevens willen wij aangeven dat het de wens van De Boet is haar bouwmarkt te verplaatsen naar de achterzijde van haar complex en op de huidige bouwmarktruimte een magazijn te maken. Hierdoor ontbreekt elke uitstraling richting een te creëren plein en zouden wij pleiten voor een bebouwing tussen De Boet en Op Stap, waardoor mede een 2-zijdige bewinkeling ontstaat, welke op een natuurlijke manier het plein omzoomt.

Het uitgangspunt in de visie om geen verdichting in het centrumgebied toe te staan vinden wij niet wenselijk. Een centrumgebied heeft als kenmerk dat er een verdichting plaatsvindt omdat er verschillende functies op een middelpunt van ons dorp gehuisvest worden, inclusief woningen. Als gekeken wordt naar de achterliggende bebouwing van de Boet en de nieuwe appartementencomplexen is er geen sprake meer van kenmerkende lintbebouwing met vrij doorzicht. Wel vinden wij een oriëntatie haaks op de Herenweg een goed uitgangspunt.

De centrumfunctie mag door een verdicht gebied zeker worden onderschreven, waarbij wel een uitgebalanceerde groenvoorziening wenselijk is.

Wij zouden graag in overleg met de stedenbouwkundige willen meedenken want onze taak als dorpsraad is: actief de toekomstige leefbaarheid in ons dorp garanderen en zo goed mogelijk  faciliteren.   

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,
A.C.M. Vlaar

Voorzitter Dorpsraad Hoogwoud