Op initiatief van Primo, een instantie die mede namens de provincie dorpsraden en dorpshuizen begeleidt, zijn er in onze provincie enkele bijeenkomsten gehouden om de belangstelling te polsen om te komen tot een Provinciale Vereniging voor Kleine kernen. Noord-Holland is de laatste provincie waar momenteel nog geen Vereniging actief is.
In Noord-Holland zijn momenteel zo’n 84 dorpsraden actief. De reden van ontstaan van dorpsraden is voor de meeste anders. De een komt voort uit een soort actiecomité,  de ander is op initiatief van de gemeente ontstaan om de geluiden vanuit de kleine kernen te horen en hun adviezen inzake de verbetering van de leefbaarheid van de kleine kernen te verbeteren. Weer anderen zijn ontstaan vanuit buurtoverlegorganen.

Op 11 oktober jl. hebben dorpsraden uit o.a. Aartswoud, Abbekerk/Lambertschaag, Ewijckslyuis, Hoogwoud, Kreileroord, Slootdorp, Hauwert, Oudesluis, Onderdijk, ’t Veld, Wieringerwaard, Tuitjehorn en Warmenhuizen de plannen van de initiatiefnemers aangehoord en aangegeven dat zij op steun kunnen rekenen van de aanwezige dorpsraden.
De initiatiefgroep is, na door de gehele provincie dorpsraden te hebben gehoord, van start gegaan om een Vereniging voor Kleine kernen Noord-Holland op te richten en de noodzakelijke startdocumenten te maken. Deze bestaan uit o.a. doelstellingen formuleren, statuten maken, communicatieplan opzetten en fondsenwerving uitwerken.
Met een Vereniging voor Kleine kernen Noord-Holland (VvKkNH) kunnen de verschillende dorpsraden kennis uitwisselen, het belang van een goede leefbaarheid in kleine kernen bij het Provinciaal Bestuur kenbaar maken en middels het landelijke overleg dit in Den Haag kenbaar maken. Al met al een belangrijk initiatief om onze leefgemeenschap vitaal te kunnen houden.