Stand van zaken dorpsraad Hoogwoud (persbericht 1-10-2015)

Donderdag 1 oktober jl. stond o.a. de presentatie van de herinrichting van het hertenkamp op onze agenda.

Het dorpsoverleg werd goed bezocht en na de presentatie door Peter Duinker van de gemeente Opmeer werden veel kritische vragen gesteld.

-

Duidelijk was dat de gemeente nog niet alle punten had uitgekristalliseerd zoals het model en materialen voor het nachthok van de dieren.

Het kamp met herten en andere kleindieren is toe aan een broodnodige renovatie en inventarisatie. In de vorige zeer natte winter werden meerdere klachten gehoord over het welzijn van de dieren, de berucht slechte afwatering en ondergelopen bestrating.

Er moet nodig geschouwd en het hek aan de slootkant grondig vernieuwd. De gemeente heeft het plan om een soort terras met bankjes te maken op de huidige leefgrond van de dieren met toegang via een poort vanaf het huidige wandelpad. Om dat terras wordt een hek geplaatst van 1.20 m hoog zodat kinderen in directer contact kunnen komen met de dieren. Dit punt werd niet door ieder gewaardeerd. Omwonenden zien dit als een ideale plek voor hangjongeren, dealen en overlast.

-

Tweederde van de aanwezigen was hierop tegen. De dieren wordt alle leefruimte gegund en kinderen kunnen naar andere plekken om te spelen. De ingebrachte punten zijn genotuleerd en worden door de gemeente in de uitvoering naar een goed plan meegenomen en uitgewerkt. Deze manier van inspraak is toe te juichen omdat de gemeente in haar nieuwe beleid beloofd hier daadwerkelijk goed mee om te gaan.

-

Wethouder Stoker zal met de dorpsraad een schouw doen langs de Burg. Hoogenboomlaan en de fietsenstalling bij de buurtbus aan de Herenweg. Het onderzoek naar de herinrichting van de Hoogenboomlaan heeft zeker een jaar tijd nodig en daar worden de bewoners ook bij betrokken. Dorpsraad is op zoek naar een HBO-gerelateerde opleiding, die studenten een afstudeeropdracht over de herinrichting kan geven. De heer Jansen van de Lindelaan heeft een visie naar voren gebracht over de fietsenstalling en dit wordt nader bekeken.

-

De Mienakker krijgt er dit najaar zo’n 22 stuks bomen bij.

Het wegdek van het Kerkepad staat op de onderhoudsplanning.

-

Ook werd de verkeersveiligheid voor fietsers en schoolgaande kinderen over de Lindelaan besproken.

Besloten is dat de dorpsraad zich sterk maakt om samen met de gemeente een ‘route schoolgaande jeugd’ te inventariseren.

Mede door klachten vanuit kinderrijk Hoogwoud-Oost over automobilisten die kinderen en fietsers geen voorrang verlenen vanaf de Herenweg richting Aartswoud.

-

Als alles via planning verloopt wordt in de raadsvergadering van 22 oktober a.s. de goedkeuring gegeven aan de bouw van de ALDI aan de Ooster Boekelweg. De juiste indeling van dat winkelplan is vanaf de Herenweg een drie-winkelcomplex met daarboven appartementen, de dorpspomp en dan de Aldi met genoeg parkeerplaatsen.

-

Mevrouw van Duin vroeg naar het onderhoud van de Herenweg tussen Oeverwal en Burg. Breebaartstraat vanwege de trillingen door het slechte wegdek. Dit wordt uitgevoerd na de bouw van het winkelplan hopelijk i.s.m. een veilige kinderroute naar school. Heeft dus nog tijd nodig.

-

Met vriendelijke groet,  

Dorpsraad Hoogwoud