Stand van
zaken dorpsraad Hoogwoud

Na de
vakantie hebben ook wij het eerste overleg alweer achter de rug.

Graag delen
wij mee dat na Antonet Strooper van de Kastanjelaan, Peter Groenland,
oud-leraar van de Wulfram en Ingrid Kolken van de Dr. Poolstraat de dorpsraad komen versterken. Met Adrie Vlaar aan het roer, Nancy Bakker,
Bart Knobbe en Mariska Zoon van stal Hoogwoud zoeken we naar nog een persoon
die mee wil denken over het welzijn van ons dorp. Wij geven u een overzicht
waar wij mee bezig zijn.

·
De
gemeente heeft in april gereageerd op het Leefbaarheidsplan Hoogwoud n.a.v. de
opmerkingen die u over de leefbaarheid naar voren hebt gebracht. De
Gemeente heeft een aantal punten anders geïnterpreteerd, volgt nu een opsomming
van onze actiepunten

·
De fietsen
bij de opstapplaats van de buurtbus aan de Herenweg/ Lindenlaan zien wij graag
op de schuine strook parkeerplaats achter Herenweg 53 aan de Lindenlaan t.b.v.
bushalte Herenweg / Lindenlaan. Dan komt het voetpad bij de bushalte weer ruim
voor voetgangers.

·
De bewegwijzering
naar De Boet moet vanaf de A.C. de Graafweg veel beter. Nu zijn veel mensen
zoekende en rijden kriskras door het dorp. Je zou het niet denken maar velen
weten de weg nog niet.

·
De publicatie
in gemeentelijke bladen over gemeentelijke besluiten en plannen worden sinds 1
juli digitaal bekend gemaakt via de website van de gemeente. Door de snelle
digitale ontwikkelingen is dit niet weggelegd voor de senioren in onze
gemeente. Een hele grote doelgroep mist dan de informatie die over de leefomgeving
gaat. Ons voorstel is dat de gemeente een krant verzorgd t.b.v. senioren en dit
bij steunpunten voor ouderen gratis ter inzage wordt neergelegd. Ook de andere
dorpsraden en de ouderenraden wordt gevraagd over dit punt na te denken.

·
Slechte
staat van Kerkepad. Graag onderhoud.

·
De gemeente
noemt de Herenweg tussen Oeverwal/Burgemeester Breebaartstraat als onderhoud in
het Leefbaarheidsplan. Dit moet echter het onderhoud aan de pas gerenoveerde
Herenweg zijn. De weg begint alweer rijsporen te vertonen.

·
Graag herplanting
Mienakker met nieuwe bomen. Er staat geen knappe boom meer na de zomerstorm en
vernielingen. Alle bovenstaande punten komen in ons overleg op 29 september met
BenW. Heeft u suggesties? Kom er gerust mee.

·
De
gemeente houdt i.s.m. ons een presentatie over de herinrichting van het
hertenkamp. Deze wordt gehouden op donderdag 1 oktober 20:00 uur in
partycentrum Op Stap. Peter Duinker van de gemeente zal de toelichting
verzorgen. Wij verzorgen de koffie.

·
De
gemeente stuurt de omwonenden van het hertenkamp een uitnodiging over de
herinrichting. Natuurlijk is elke Hoogwouder van harte welkom en telt ieder
zijn mening.

·
Ontwikkelingen
centrumplan aan de Ooster Boekelweg. Dit plan heeft vanaf 9 juli tot in
augustus ter inzage gelegen. Informatie is te vinden via de website van de
gemeente.

·
De
Burgemeester Hoogenboomlaan heeft ruim dertig jaar terug zijn laatste
inrichting ondergaan. Het is de hoogste tijd om dit te herhalen. De straat is
moeilijk te lopen voor ouderen en slecht te fietsen. Hij loopt rond en zit vol
kuilen. Voor boosters, rollators en ieder ander zou het prettig zijn als dit
wordt aangepakt. Ons voorstel is om de complexe herinrichting Burgemeester
Hoogenboomlaan i.s.m. ondernemersvereniging en bewoners en mogelijk als
afstudeerproject voor studenten van Inholland Alkmaar te laten onderzoeken.
Natuurlijk nodigen wij de bewoners van de Burg. Hoogenboomlaan uit om hun visie
naar voren te brengen. We zijn nog in het begin van de organisatie maar brengen
onze plannen nu graag naar buiten. De gemeente is hiervan op de hoogte en Adrie
Vlaar is contactpersoon in dit project.

Er valt dus genoeg te beleven in Hoogwoud. Heeft u
vragen, stel ze gerust.