Vanwege de aangekondigde
bezuinigingen in de WMO heeft de gemeente het vorig jaar alle kernen bezocht om
de bewoners voor te lichten over de WMO Kanteling. Helaas heeft die
voorlichtingsronde weinig publieke belangstelling gehad. Omdat er veel
veranderingen in onze leefomgeving op ons af komen waren de andere dorpsraden
samen met de WMO raad door ons uitgenodigd voor een eerste informatieve avond.
Doel is om tot een gezamenlijke visie te komen over de gevolgen van de WMO voor de
bewoners van Opmeer. Aan de hand van voorbereide
stellingen willen we  deze week in groter
verband het eerste prestatieveld van de WMO onder de loep nemen en tot adviezen
komen over de invulling hiervan in de gemeente Opmeer. Deze tweede avond waar ook
afgevaardigden van alle fracties, Seniorenraad, Wmo- raad en Jeugdparlement aan
deel zullen nemen vindt plaats op op woensdag 17 april in Op Stap te
Hoogwoud.

 

Wat houdt de Kanteling in?

Er zijn negen prestatievelden die te
maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeentes worden
verplicht om de zorg - die eerst voor de verantwoording van de regering was -
met een op maat gemaakt beleid de burger de juiste ondersteuning te bieden. Van
Mantelzorg tot Psychische hulpverlening, van Jeugd en Gezin tot Vervoer, van
Huiselijk geweld tot Verslavingszorg. Dit vraagt om kennis en inspanning van
ons allemaal.

 

Hoe moet u dit zien?

Het betekent in de praktijk dat er
minder geld naar de zorg gaat en dat er op een creatieve manier omgesprongen moet
worden met minder geld met een zo hoog mogelijk resultaat. Dat betekent dat als
iemand hulp nodig heeft er eerst hulp vanuit de eigen omgeving zoals het gezin,
familie en vrienden wordt ingeschakeld om aan de zorg te voldoen. Als in die eerstelijnszorg
geen hulp voorhanden is omdat u bijvoorbeeld hier alleen woont en geen
contacten buitenshuis hebt dan kunt u hulp aanvragen bij de gemeente. Het WMO
loket is voor hulpvragen.

 

Hoe werkt het verder?

De gemeente komt na een hulpvraag bij
u thuis en via een keukentafelgesprek wordt bekeken of de vraag terecht is of
dat er iets anders aan de hand is en er een andere vorm van hulp nodig is. Een
persoon die eenzaam is zal worden gestimuleerd om activiteiten op te zoeken
waardoor de eenzaamheid verdwijnt. Als u ergens naar toe wilt vraag dan eerst
een buur of die u ergens naar toe wilt brengen dan dat u in een dure taxi stapt.
Als iemand kleine fysieke zorg nodig heeft kan men de buren vragen om te
helpen. Bijvoorbeeld om een steunkous aan te trekken, een maaltijd koken, een
boodschap doen. Gelukkig hebben zeven gemeentes huishoudelijke hulp ingekocht
tegen hetzelfde tarief. Was dit niet gebeurd dan zou de hulp worden ingekort. En
zullen meer mensen zelf op zoek moeten naar huishoudelijke hulp. We kunnen niet
naar vroeger terug maar het is wel duidelijk dat er een buurt- of burenzorg of
wijkzorg moet komen die de kleine problemen opvangt. Dit spaart handen vol geld
en het geld moet beter worden verdeeld. Automatisch zorg krijgen is niet meer
vanzelfsprekend.

 

Ook is het toekomstplan dat de zorg voor senioren wordt
opgevangen door de kinderen. Dat vraagt dan aanpassing aan de woning. De
professionele hulp voor zwaardere indicaties zal wel altijd blijven bestaan. We
moeten ons bewust worden dat zorgen voor elkaar weer hoog op de burgerlijke
agenda komt. U hoort en leest er veel over in de media. Denk niet dit gaat mijn
deur voorbij. En daarom proberen wij, de andere raden en de gemeente een visie voor
de nabije toekomst neer te leggen. Binnenkort volgt een verslag over deze
vergadering.