Positieve reacties inwoners Hoogwoud bij huiskamergesprekken dorpsvisie.

En nee, niet iedereen wil betrokken worden bij een
huiskamergesprek om op verzoek van de dorpsraad mee te denken over een
leefbaarheidplan of woonvisie voor Hoogwoud voor de eerstvolgende vijf jaren. Dat mag maar.... wij zijn enthousiast en verrast over de betrokkenheid van de mensen die wel aanwezig waren. De
huiskamergesprekken geven verrassende en positieve inzichten hoe inwoners tegen
situaties aankijken. Deze situaties gaan over de meerwaarde van het wonen in
Hoogwoud. Wonen, winkels, veiligheid, inrichting openbaar gebied, sport en
spel, recreatie en ontspanning, zorg en welzijn, werkgelegenheid, kinderopvang
en speelgelegenheid zijn onderwerpen die aan de orde komen. Wat mag er blijven,
veranderd, verdwijnen of verwezenlijkt worden? Doordat mensen uit verschillende
straten samen over het eigen dorp nadenken zijn de gesprekken heel verfrissend.
Het geeft binding en het is ook heel gezellig. Ook jongeren zijn al gehoord
hoewel we uit die hoek graag veel meer horen over het woonbeleid en ook andere
ideeën zijn welkom. Wij willen ieders visie horen op 19 juni a.s. in het Huis
van Egmond. Daarna wordt een inventarisatie gemaakt die eerst aan u wordt voorgelegd
en dan aangeboden aan de gemeente. Dit gebeurt pas september/oktober. Heeft u
vragen, neem dan contact op met Angelique Onderwater. Elke inbreng is
belangrijk en telt mee, we horen het graag!!