De Dorpsraad ontving een reactie naar aanleiding van onze brief over de gevaarlijke situatie aan de Koningspade.

“ U vraagt om de aanleg van een voetpad langs de Koningspade. Technisch is dit, zoals u opmerkt waarschijnlijk wel in te passen, financieel wordt dit een stuk lastiger. Hier zal een afweging gemaakt moeten worden ten opzichte van andere problemen of wensen.
Dit wordt gedaan in het kader van het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) dat momenteel wordt opgesteld. Bij de enquete voor het GVVP is er één (1) opmerking over het fietspad gemaakt.

Ik ga het college dan ook voor stellen mee te nemen in de afwegingen van het GVVP.

Wat aangaat het gebeurde ongeluk, (hetgeen ik zeer betreur) dit is een samenloop van omstandigheden, de openbare verlichting werkte niet (een netwerkstoring, die vragen helaas meer tijd om op te zoeken) het was een donkere nacht, en de mensen kwamen elkaar net tegen ter hoogte van de verhoogde bushalte. Ongeacht hoe we de weg inrichten is er altijd een klein risico op ongelukken.“

(een medewerker van de civiele techniek)