Aan het College van Burgemeester en Wethouders                         

 

Postbus 199                                   

 

1715 ZK Spanbroek                                                                                                                    

 

 


Betreft: voorgenomen bezuinigingen

 

 

 

 

Hoogwoud, 20 mei 2010

 

 

 

 

 

Geacht college,

 

 

 

 

 

Hierbij willen wij onze bezorgdheid uiten en mogelijke alternatieven op de voorgenomen bezuinigingen op de gemeentebegroting voor de komende jaren.

 

 

 

Wij zullen in volgorde van posten onze opmerkingen plaatsen.

 

 

 

210: Openbare Ruimte
in het verleden zijn er vanuit de ouderen opmerkingen binnengekomen dat het gemaaide gras op de wandelpaden tot gladheid leidde en gevaarlijke situaties voor deze slecht ter been zijnde medeburgers. Dit is toen opgelost. Wellicht kan door anders te maaien dit probleem ook worden opgelost. Door de uitstoot van gemaaid gras op het gemaaide gras te laten vallen is dit probleem wellicht ook minder.

 

 

 

502: Scholing en Vorming
oplossing wellicht mogelijk door de jeugd middels projecten dit  werk te laten uitvoeren. Hierdoor ontstaat tevens meer begrip voor het openbare eigendom en andermans zaken. Vernieling wordt op deze manier tegengegaan.

 

 

 

601: Sport, Cultuur en Recreatie
hierop vinden wij bezuinigingen onwenselijk en een aanslag op de basis voorzieningen in onze gemeenschap

 

 

 

602: Sport, Cultuur en Recreatie
hierop vinden wij bezuinigingen onwenselijk en een aanslag op de basis voorzieningen in de kernen Hoogwoud en De Weere

 

 

 

606: Sport, Cultuur en Recreatie
uitvoering door de jeugd middels projecten Uitdaging en Award, waarbij tevens een respect voor de kunstuitingen wordt bevorderd en vandalisme hierop wordt tegengegaan.

 

 


610: Sport, Cultuur en Recreatie
hierop vinden wij bezuinigingen onwenselijk en een aanslag op de basis voorzieningen in onze gemeenschap 

 

 

 

 

616: Sport, Cultuur en Recreatie
om op een speerpunt binnen onze gemeente te bezuinigen en daarmee een toekomstige inkomstenbron minder in de belangstelling te laten zijn, vinden wij tegenstrijdig en derhalve onwenselijk

 

 

 

618:Sport, Cultuur en Recreatie
 het sluiten van het hertenkamp is voor ons onbespreekbaar. De verwijzing dat de bezoekers dan naar de eendenvijver kunnen lopen is niet reëel. De afstand voor de ouderen en jonge gezinnen is hiernaar veel te ver. Zeker nu de uitbreiding en huisvesting van ouderen en jonge gezinnen aan de noordkant van Hoogwoud geconcentreerd is. Voor hen is dit nu een binnen loopafstand prettig loopje. Om de kosten te drukken zou een suggestie zijn een nieuw nachtverblijf te laten maken door vrijwilligers en middels projecten van de jongeren. Zij zoeken zeker projecten ter algemeen nut voor de jeugd.

 

 

 

619: Sport, Cultuur en Recreatie
hierop vinden wij bezuinigingen onwenselijk en een aanslag op de basis voorzieningen in onze gemeenschap

 

 

 

701: Zorg en Welzijn
hierop vinden wij bezuinigingen onwenselijk en een aanslag op de basis voorzieningen in onze gemeenschap

 

 

 

702: Zorg en Welzijn
op de voorzieningen t.b.v. scootmobielen merken wij op dat een andere wijze van verstrekking wellicht veel goedkoper is en meer recht doet aan deze voorziening.

 

Wij denken dat door het uitlenen van deze voorzieningen voor de termijn dat deze gebruikt wordt een veel efficiënter wijze van verstrekking plaats vindt. Momenteel staan veel van de verstrekte hulpmiddelen stil en ongebruikt. Zij worden ook niet teruggenomen en verdwijnen in een 2e hands circuit.

 

 

 

709: Zorg en Welzijn
 hierop vinden wij bezuinigingen onwenselijk en een aanslag op de basis voorzieningen in onze gemeenschap. Door de uitgaven te vergelijken met een nieuw op te starten locatie en niet te kijken naar de exploitatie van de huidige Lindehof met de positieve uitstraling hiervan op onze gemeenschap is onjuist.

 

 

 

716: Zorg en Welzijn
waar zullen deze spullen dan moeten worden opgeslagen. Het zijn grote en zware producten. Dit kan niet zomaar buiten of ergens op zolder gezet worden!

 

 

 

718: Zorg en Welzijn
alleen als er een goed alternatief voor handen is. Voorziening moet wel blijven.

 

 

 

801: Werk en Inkomen
een korting op zwaksten in onze samenleving is niet wenselijk.

 

 

 

Wij hopen dat u onze opmerkingen in uw overwegingen zult meenemen en uw voorgenomen bezuinigingen hierop zult aanpassen.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

 

A.C.M. Vlaar

 

Voorzitter Dorpsraad Hoogwoud