Graag informeren wij de bewoners van Hoogwoud over de ontwikkelingen van de onlangs gehouden enquete Verkeersoverlast Herenweg/ Middelweg.
Eerst willen wij de bewoners die de moeite hebben genomen de enquete in te vullen (hun stem uit te brengen), van harte danken voor hun medewerking. Wij kunnen dit alleen doen met uw steun!! Het onderzoek heeft het volgende resultaat opgeleverd:

Er zijn 33 van de 96 formulieren geretourneerd, daarvan zijn 23 reacties voor een omleiding voor het zwaardere verkeer middels een nieuwe dan wel bestaande weg. Op de tweede plaats kiest men voor een geasfalteerde weg, waar de 50 km grens weer wordt gehanteerd en de politie verbaliserend kan optreden. Een geasfalteerde weg met vrachtwagenvriendelijke drempels gaat samen met het herstraten van de Herenweg / Middelweg om zo het historische dorpse karakter te behouden.
Ook zijn er gecombineerde reacties binnengekomen.
Deze resultaten zijn inmiddels aan de wethouder van Ruimtelijke Ordening de heer R. op t Veld overhandigd. De Dorpsraad heeft eind januari middels een brief de wethouder verzocht om een planning of overzicht van de te nemen stappen. In dit proces zullen weer inspreekmomenten worden opgenomen. Afgesproken is, dat  voor de komende raadsvergadering van 10 april  a.s. dat overzicht wordt verstrekt. Ook is ons toegezegd dat er meerdere 30 km-zone verkeersborden worden.

Wij willen kort na de  raadsvergadering van 10 april a.s. een openbare dorpsraadvergadering houden in het Huis van Egmond.
De juiste datum laten wij u in de volgende editie weten. Wij hopen u dan in grote getale te mogen ontmoeten en u over het te volgen traject van de renovatie Herenweg / Middelweg te kunnen informeren.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Hoogwoud