De uitslag van de enquete die laatst is gehouden onder de bewoners van ons buitengebied heeft een zeer duidelijke visie naar voren gebracht. Af en toe komt er nog een formulier binnen en wordt dan ook nog verwerkt maar deze uitslag is vrijwel definitief. De tijd tussen de definitieve uitslag van de enquete en het einde van de inspraakdatum 31 mei a.s. is voor ons tekort om de uitslag aan de bestuurders van gemeente, Provincie en het Rijk te kunnen overhandigen. 20 juni a.s. hebben we pas weer een bestuurlijk overleg waar we de vervolgstappen van de enquete zullen bespreken en uitwerken. We houden u op de hoogte. Houdt ook de media en onze website in de gaten! Voor vragen of opmerkingen bent u altijd welkom.

Klik hier om de uitslag te bekijken.