Met medewerking van de WMO adviesraad, de fracties
en dorpsraden van de gemeente Opmeer, de Seniorenraad, de Wering, de
beleidsmedewerker WMO gemeente Opmeer en wethouder mevrouw Deutekom is er 17
april jl. een zeer positieve informatieavond gehouden over de Kanteling ofwel
de bezuinigingen van de WMO.

Hieronder volgt de uitslag van de stellingen.

Ik
wil niet wonen naast een hulpbehoevende 90-plusser

·
Samen
nabuurschap opbouwen voor hulpvrager, iedere buur zijn eigen talent inzetten.

·
Signaleren,
inventariseren, activeren. WMO loket inschakelen als eindhulp.

·
Woongemeenschap
beïnvloeden door variatie in leeftijdopbouw en woonvormen zoals koop- en
huurhuizen.

Nabuurschap
bevordert sociale samenhang

·
Vanuit
sociale samenhang ontstaat nabuurschap.

·
Ontmoetingsplaatsen
zoals scholen, dorpshuis, vereniging, straatfeesten. Buurtbijeenkomsten in
stand houden of organiseren ter bevordering van de sociale samenhang.

·
Door opzetten van nabuurschap en
stimuleren bewoners straat of wijk.

Nabuurschap
geldt ook voor de verslaafde, dronken buurman van 30 die regelmatig met 90
km/uur door de straat rijdt?

·
Gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid. Preventief handelen en actie ondernemen.

·
Van
belang is te weten waar professionele hulp en meldingen kunnen worden gedaan.

Nabuurschap
dient betaald te worden

·
Het
is vanzelfsprekend, dus zonder wederzijdse hulp.

·
Tijdelijke
hulp is vrijwillig en kosteloos.

·
Structurele
hulp wel vergoeden via betaling, via een puntenstelsel korting op gemeentelijke
belastingen of door wederdienst.

WMO
gaat alleen over bejaarden?

·
Alle
doelgroepen en leeftijden moeten mee kunnen doen aan de samenleving.

Nabuurschap
is iets uit het verleden of toch toekomst?

·
Nabuurschap
zie je nog steeds in de kleine kernen en met de kanteling moet het weer
toekomst worden. Het is niet slecht maar moet naar deze tijd omgevormd worden
zodat het ook voor jonge mensen appelleert.

·
In
het heden nog geen nabuurschap via de hedendaagse telefoon/media/tekstberichten.
Via Facebook nieuwe wijze van nabuurschap.

·
De
individualisering is een probleem. Nabuurschap wordt beperkt doordat beide
partners werken.