Tijdens de vergadering van de Dorpsraad van 5 april jl. is er gesproken over de overlast van het verkeer, waardoor trillingen veroorzaakt worden. Deze trillingen zorgen voor hinder in de woningen. In een brief aan de gemeente hebben we verzocht om maatregelen te treffen.

Op 11 mei hebben wij hun reactie ontvangen, waarbij is aangegeven dat het wegdek hersteld zal worden (inmiddels gebeurd) en dat een extra herhalingsbord 30 km-zone is geplaatst.

Op 18 juni hebben wij aangegeven dat dit te summier is en dat wij een duidelijker ingreep wensen. Hierop is heeft een gesprek plaatsgevonden met de wethouder, verantwoordelijk ambtenaar en enkele leden van de Dorpsraad.

Tijdens dit gesprek is de noodzaak erkend en heeft de gemeente aangegeven de extra herhalingsborden zo te plaatsen dat deze ook goed zichtbaar zijn. Tevens is een intensiever gebruik van het snelheid signaleringsbord toegezegd (inmiddels geplaatst) als een goede manier om de automobilist te wijzen op zijn of haar snelheid.   

Wij hopen dat deze maatregelen de automobilisten er voldoende opmerkzaam op maken dat zij in een 30 km-zone rijden en zich dienen aan te passen.