Verslag vergadering commissie Openbare Ruimte betreffende het appartementencomplex aan de Graaf Florisstraat / Van Roozendaalstr-Spanbroek 12 juli jl. op het gemeentehuis.

Aanwezig: omwonenden van het a.s. appartementencomplex en de dorpsraad.
Inspreker namens de dorpsraad: Adrie Vlaar
Insprekers omwonenden: mevr Brink, de heer Bosman.

De vier seniorenwoningen die aan de Graaf Florisstraat staan bij de ingang van het hertenkamp, voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en worden vervangen. Mede door advies van de Seniorenraad en de WMOraad is er vanwege de vergrijzing en behoefte aan meerdere seniorenwoningen besloten tot nieuwbouw. Er wordt aan een sociaal plan gewerkt om de woningen geschikt te maken voor senioren met een zorgvraag. Het architectenbureau Rietvink te Oosthuizen heeft de vrije hand gekregen van de gemeente Opmeer, om binnen gestelde kaders een tekening van het seniorenomplex te maken.

Na de presentatie door de heer Rietvink werd door de commissie betoogd voor een alternatief plan. Het complex is te grootschalig, dominant in zijn omgeving, niet passend tussen de bestaande bebouwing. Door de driehoge bouwlaag - nokhoogte 10.64 meter - verliezen omwonenden en o.a. de overbuurman hun privacy en zon- en daglicht in de woning. Ook is er weinig leefruimte om het complex.Verder wordt een stuk van het hertenkamp afgenomen voor een kleine waterpartij en een hoekje voor het voeren van de herten of daar even zitten. Dit ligt dan direct achter de seniorenwoningen.
Na de visie die - in twee termijnen - door de fractieleden naar voren werd gebracht, en de protesten van de insprekers/omwonenden is besloten de opdracht aan het architectenbureau terug te geven en gevraagd met een kleinschaliger alternatief te komen. Dit geldt ook voor het complex aan de van Roozendaalstraat. We houden u op de hoogte.