Informatieve
bijeenkomst over de kanteling in de WMO.

5-11-2013, Dorpsraad
Hoogwoud

Vragen en
opmerkingen uit de zaal

WMO kanteling; waar denkt u aan?

- Wat is de kanteling? Een verandering
van de ondersteuning .....

- Met elkaar.

- Bezorgd over wat de gevolgen zijn voor
bv hoeveelheid huishoudelijke hulp.

- Geldt voor mensen van alle leeftijden.
Bijvoorbeeld 40+ die voor ouders (moet) zorgen.

- Is zorgen voor een ander een plicht?

- Familie, vrienden, buurt.

- Mantelzorgers.

- Wie ondersteunt de mantelzorger?

- Vrijwilligers.

- Hoe wordt het betaald?

- Wordt het WMO-loket voldoende bemenst?
En zijn dat voldoende deskundige mensen? Wie beoordeelt wat? De individuele
vraag? De indicatie?

- Voorlichting!!

N.a.v. filmpje Ed; wat heeft hij nodig
wanneer hij weer thuis woont.

- Dat moeten we aan Ed zelf vragen, dat
is namelijk de essentie van de kanteling.

- Aangepast huis (Domotica).

- Werk(tijden) aan kunnen passen.

- Hulpmiddelen, bv rolstoel.

- Huishoudelijke hulp.

- Dagelijkse verzorging?

- Tuinman.

- Verpleging?

- Alarmering.

- Luisterend oor.

<< invoegen
info Vera en Elly>>

N.a.v. filmpje Ferrie; wat kan de
omgeving deze man bieden?

- Samen boodschappen doen.

- Samen fietsen (duofiets, tandem)

- Huis schoonmaken.

- Koken.

- Erop uit.

- Gewoon even een praatje.

- Vertrouwenspersoon.

- Administratie doen.

- Patiëntenvereniging -> lotgenoten.

- Netwerk bouwen.

Wat te
bieden in Hoogwoud (Vera en Elly):

- Raad en daad.

- Wijksteunpunt

- Gratis bus, vanuit kernen naar winkels
Spanbroek

- Vrijwilligerspunt (voorheen
vrijwilligerscentrale).

- Maatjes

- Burgernetwerk.

Afsluiting van de avond: wat roept het
bij u op, welke vragen en/of opmerkingen heeft u (nog)?

- Wat is het budget van de gemeente, wat
heeft / krijgt de gemeente tot haar beschikking? -> 'bepaald op basis van
allerlei, door het rijk, vastgestelde factoren. Het is voor een individuele
situatie in principe wel een 'open-einde-regeling'. Het moet dus niet kunnen
dat de 'pot' leeg voor een de in vulling van een vraag.

- Het beleidsplan en het uitvoeringsplan
(zomer 2013) staat op de website van de gemeente Opmeer.

- Rol AWBZ? -> is nog niet volledig
duidelijk. Wordt een onderscheid gemaakt in persoonlijke verzorging en
begeleiding. De begeleiding gaat naar gemeente, maar de andere poot is nog
onduidelijk. Gemeente is afhankelijk van landelijke politiek en beleid. Er vinden
nog steeds veranderingen en besluiten in beleid plaats.

- Wat gebeurt er met de PGB's?

- Kan de gemeente het bouwen van
zogenaamde kangaroe woningen stimuleren i.p.v. belemmeren? -> Ja, afdeling welzijn en ruimtelijke ordening
zijn hiermee bezig, heeft te maken met wijzigen bestemmmingsplan.

- Waardering voor de mantelzorgers,
vanuit gemeente?

- Wat kunnen wij hier doen voor elkaar
en voor anderen!!! Voor elkaar, met elkaar.

- WMO gaat ook over leefbaarheid en
veiligheid.