Helaas is er een wijziging opgetreden in het programma van onze informatieavond over windmolens in het buitengebied van Hoogwoud.

 

Deze wijziging houdt in dat de heer Koster van Eneco Wind B.V. ondanks zijn eerdere toezegging heeft besloten niet aanwezig te zijn. Doordat de standpunten van alle partijen bekend zijn heeft hij aangegeven niet nogmaals bij een informatieavond een discussie te willen aangaan over zijn poging om draagvlak te creëren

voor het beleid van Eneco Wind B.V.

 

Wij vinden dit erg jammer maar hopen dat u - onze achterban, de bewoners van Hoogwoud - op

dinsdag 24 september a.s in de grote zaal van Partycentrum 'Op Stap' in Hoogwoud aanwezig zullen zijn. Aanvang 20.00 uur.