Over Ger May

Ger is geboGer-foto-klein.jpgren op de Gouwe als zoon van Frans en Truus May en ging naar de lagere school in Aartswoud, daarna naar de ULO in Spanbroek en de HAVO top van de PA in Bergen.

Lesgeven aan kleine kinderen leek mij niets, op naar het voorbereidend jaar HTS in Alkmaar.

Voorbereidend jaar HTS en HTS werd door defensie niet als één opleiding en “mocht” ik, na eerst bij de Hoogovens gewerkt te hebben, eerst mijn militaire dienstplicht vervullen.

Inmiddels getrouwd met Magda Ariesen alsnog de HTS afgerond.

In mijn werkzame leven als Ingenieur heb ik in mijn internationale carrière minimaal drie beroepen gehad die door technologische ontwikkelingen niet meer bestaan.

Ik heb dit “overleefd” door een tot op vandaag niet aflatende nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen en technologie, de laatste jaren met name rond de energie transitie.

Ik vind het leuk om dingen uit te spitten en daar een presentatie van te maken.

Gepensioneerd en meer thuis denk ik wat meer tijd te hebben om iets voor de gemeenschap van Hoogwoud te betekenen.

Hoogwouders kunnen mij op een afstand kennen, op 4 mei komt er een formatie vliegtuigen over het herdenkingsmonument aan de AC de Graaf weg. Van die formatie, de “Edambusters”, ben ik de leader. Hobby’s: roeien, LIONS, vliegen, vliegtuig, auto en motor sleutelen.


Ger May
Beemstelaan 13
1718 AL Hoogwoud
06 55 86 40 10