26-10-2009 notulen Bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg 26 oktober 2009

 
Aanwezig: Adrie, Bart, Nancy, Michel en Wim

 

Afwezig: Barbara

 

 


Mededelingen/binnengekomen stukken

De poststukken gaan in de roulatiemap en we doen opnieuw een poging die langs te laten gaan.


 
Notulen bestuurlijk overleg 24 augustus 2009
Deze notulen zijn ongewijzigd goedgekeurd.
 
Het baggerdepot

Michel vindt het onduidelijk of het nu wel of niet om een baggerdepot gaat.

 

Er zijn veel activiteiten bij een tweede ‘bak’. Nancy gaat achter een adres van de Milieudienst aan. Michel informeert bij Blauw en bij de Milieudienst.

 

 


Overleg Hoogheemraadschap/gemeente/dorpsraden

Dit was een positief opbouwend gesprek. Vanwege de vele aanwezige partijen kon er echter concreet over de Koningspade niet veel gezegd worden. Wel weten we dat van drempels wordt afgezien. Het HHR adviseert samen met de gemeente tot een voorstel te komen.

 

 


Evaluatie overleg B&W

We hielden een positief gevoel hieraan over. Prettig dat de gemeente zo snel meeging in het plan van een ‘schelpenpad’ langs de Koningspade.

 

 


Herenweg/Middelweg

Gerard de Jong gaat het werk uitvoeren.

 

Wij wachten op berichtgeving van de gemeente.

 

 


Koningspade

Wim gaat achter de tekening van de gemeente (Gerard Klaver) aan en zoekt contact met HHR om een afspraak voor een gesprek te maken.

 

 


Planning Openbare vergadering

Onderwerpen:           Herenweg/Middelweg

 

                                   Koningspade (ook de hondenpoep)


Wim zoekt contact met gemeente (Richard) met het verzoek de startdatum van de werkzaamheden bekend te maken en te vragen of deze ook vanwege dit onderwerp aanwezig wil zijn. De vergadering zou dan vlak voor deze startdatum moeten plaatsvinden.

 
 

Rondvraag

Bart vraagt naar de plannen rond de rotonde A.C.- Langereis.

 

Deze plannen zijn gemaakt en daar hebben wij verder geen invloed meer op.

 

 

 

Ook benadrukt bart dat bij de plannen voor het pad langs de Koningspade goed moet worden gelet op de bestaande bomen in het smallere gedeelte. Moet er gekapt worden?

 

 

 

Nancy vraagt of we de lijst van de AED posten al ontvangen hebben.

 

Het antwoord is nee.

 

 

 

Onze website heeft een nieuwe look.

 

Het geheel ziet er frisser uit.

 

Verdere aanpassingen zijn wel nodig.

 

We besluiten  de volgende vergadering de site pagina voor pagina door te nemen.

 

 
Volgende vergadering: maandag 18 januari 2009

 

Deze vindt bij Nancy plaats vanwege de noodzakelijkheid van een pc.

 

 

 

Adrie sluit de vergadering