30-08-2010 notulen Bestuurlijk overleg

Aanwezig: Adrie, Nancy, Wim                   Afwezig met bericht: Barbara, Bart

 

Afwezig zonder bericht: Michel

 


1 Mededelingen/binnengekomen stukken
 
Uitnodiging  Afdelingsvergadering                                             Rabobank

Mail Jos Groot Interview i.v.m veiligheidsbeleidsplan               gemeente

Uitnodiging Plattelandsparlement             5 nov. 2010              VvKk NH

Raadsvoorstel bezuinigingen                                                       gemeente Opmeer

De meest belangwekkende stukken zijn ook al per mail verstuurd en daarom zal de roulatiemap niet rondgaan. 
2 Notulen bestuurlijk overleg 14 juni 2010

Deze worden onveranderd goed gekeurd.

Het onderwerp opruimplicht hondenpoep zetten we op de agenda voor het overleg met B&W.


3 Bezuinigingen Gemeente

De overgebleven 2 punten waarover wij ons als Dorpsraad Hoogwoud zorgen over maken, zijn punt 601 (openbare bibliotheek) en 718 (Peuterspeelzaal)

Alle andere punten van onze lijst zijn in rood gezet. Beide instanties zijn zelf in beweging. Voor ons is er nu minder aanleiding om actie te ondernemen.

Wij volgen de ontwikkelingen kritisch.
 
4 Renovatie Herenweg /  Middelweg

Hoe is de renovatie afgerond? Is er een evaluatie? Een oplevering?

Is men tevreden over het resultaat?

Er is een mail van Cor Schilder over de inrichting van de 30 km zone en de plaatsing van de borden. Nancy neemt dit met Mark Neesen op.

De evaluatie zullen we met B&W doornemen.

Cor Schilder moet antwoord krijgen.

5 Drugsgebruik in de gemeente Opmeer

Heeft de gemeente het drugbeleid in beeld? Wat wordt er tegen ingezet?

In hoeverre boekt men resultaat met het bestrijden van het drugsgebruik in de gemeente Opmeer? Stand van zaken op dit moment. >>> overleg B&W
 
6 Voortgang verbouw Jongerencentrum Pardoes

 
7 Uitnodiging uitreiking Award. Adrie zal ons vertegenwoordigen.
 
8 Aanpassing lichtbeleid gemeente Opmeer. We hebben hierover gediscussieerd. Dit wordt (nog) geen verder agendapunt voor overleg.

 
9 Idee voor booster –uitleenpunt. Hoe kijkt de gemeente hier tegenaan?

Past dit binnen het uitvoeringsplan van de gemeente? >> overleg B&W

(zie ook gemeente Waalwijk)
10 De uitvoering van het project AED

Is er geëvalueerd? Zowel over het invoeringsproces als de uitvoering? Is er een contract opgemaakt? >>overleg B.en W.


11 Overleg B&W maandag 20 september 2010 aanvang 20.15 uur

Agendapunten:

Hondenopruimplicht

Herenweg/Middelweg

Voortgang SJJO

AED project

Centrumplan

Drugsgebruik

Booster-uitleenplan

Aanleg knooppunt Langereis/AC de Graafweg

Welke gevolgen heeft dit voor Hoogwoud/Opmeer? Omleidingen?

Tijdspad?


11A Toegevoegd agendapunt: Integraal veiligheidbeleid.

Dhr. Jos Groot van de gemeente wil 2 leden van de Dorpsraad Hoogwoud interviewen over hun mening omtrent een aantal zaken van veiligheid. Nancy zal Michel en zichzelf voordragen.


12 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraagVolgend bestuurlijk overleg:18 oktober, dan weer in de kantine van de ijsclub.