Verslag vergadering 15-06-2009

 

 

Stand van zaken Dorpsraad Hoogwoud

Tijdens de openbare dorpsraadvergadering in het Dorpshuis op 16 april jl. heeft mevrouw De Groot van het Hoogheemraadschap een leuke presentatie gegeven over de activiteiten van het schap inzake klimaatverandering en projecten.

 Er is gevraagd om de buurtbus  een stop te laten maken in Hoogwoud . Na bemiddeling van de gemeente is deze halte in de route opgenomen.

 Er werd dringend verzocht actie te ondernemen over de onoverzichtelijke hoek Burg. Hoogenboomlaan en de Graaf Florisstraat. Er wordt wederom aandacht gevraagd voor de parkeersituatie bij de ALDI op de Koningspade.

 Het overleg met B en W  op 10 mei jl heeft de toezegging opgeleverd van R op ’t Veld dat de dorpsraad eerder geïnformeerd wordt aangaande projecten, zoals de herinrichting Herenweg/Middelweg. De gemeente, dorpsraad en Hoogheemraadschap gaan in gesprek over de verkeerssituatie en de eventuele aanleg van een wandel/fietspad aan de Koningspade om de veiligheid van o.a. aanwonende, museabezoekers en recreanten te waarborgen.

 Ook is de wederzijdse communicatie met B en W besproken.

 Er wordt bekeken of de klachten over de hondenpoep op het gedeelte Koningspade / Charles van der Nootstraat middels een opruimplicht zijn op te lossen.

 De verkeersveiligheid op de hoek Burg. Hoogenboomlaan / Graaf Florisstraat, en het eerste gedeelte Burgemeester Hoogenboomlaan wordt door B en W nader onderzocht.

Enkele kuilen in de Burg. Hoogenboomlaan zijn gerepareerd.

Er zijn nog geen nadere ontwikkelingen over het centrumplan.

30 juni wordt bekend gemaakt of de verbouw van de sporthal ten gunste van het jongerenwerk doorgaat.

In september is wederom een overleg met B en W.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over de leefbaarheid of omgeving in Hoogwoud, dan kunt contact opnemen met ons secretariaat. Rest ons u een fijne vakantie en een heerlijke zomer toe te wensen.