Bestuurlijk overleg, Dokter Poolstraat 112, dinsdag 24 maart 2015,

aanvang 20:00 uur.

Afwezig: Gertjan en Bart

Agenda

1. Opening

2. Binnengekomen stukken en mededelingen

Nieuwsbrief Heidemij,

schriftelijke reactie gemeente op vragen hertenkamp

Schriftelijke reactie gemeente Opmeer nav uitbreiding kermis en attracties voor leeftijd 14-18 jaar

3. Verslag notulen najaarsoverleg d.d. 24 maart 2015

4. Nieuwe leden dorpsraad

5. Centrale agenda informatieve bijeenkomsten Welzijn etc. en presentatie wijkteam en agent ism DSO Spanbroek/Opmeer

6. Dienstverlening Lindehof nu en in de toekomst hoe zien we dat?

7. Centrumplan ontwikkelingen

8. Rondvraag

9. Volgende overleg

10. Sluiting