Agendapunten voor het bestuurlijk overleg 23 mei 2011

 
 
1             Binnengekomen stukken/mededelingen
 
 
2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 21 maart 2011
 
 
3             Evaluatie overleg B&W 4 april 2011
 
 
4             Verslag bijeenkomst vrijwilligersbeleid ( Angelique)
 
 
5             Verslag bijeenkomst Kanteling/ WMO (Nancy)
 
 
6             PR/berichten naar buiten
 
 
7             Samenstelling Dorpsraad Hoogwoud
 
 
8             Rondvraag