Partycentrum “Op Stap” te Hoogwoud. Aanvang 20.00 uur.

Wij hebben voor deze avond mevrouw D. Groot, Programmamanager Programmabureau Wateropgave uitgenodigd. Zij is werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier, en zal een presentatie houden over hoe het Hoogheemraadschap omgaat met klimaatverandering en waterberging.

Bij deze nodigt de dorpsraad o.a. ook de bedrijven van harte uit die met de regelgeving van het schap te maken hebben. Mevrouw Groot geeft lezingen door het hele land. 

 

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Presentatie door mevrouw Groot

3. Verkeerssituatie Herenweg / Middelweg

4. Verkeerssituatie Burgemeester Hoogenboomlaan

5. Milieubeleidsplan

6. Hondenpoep Koningspade

7. Verkeerssituatie Koningspade

8. Centrumplan

9. Sluiting