Aanvang 20.00 uur
Plaats: Kantine  ijsbaan

1.    Opening

2.    Notulen 31-03-2008
   21-04-2008 (overleg B&W)
           23-04-2008 (openbare vergadering)

3.   Ingekomen Post: Primo, Rapport Dorpsraden in Noord-Holland, een overzicht
                 PvdA uitnodiging bijeenkomst 19-06-08    
    Gemeente,. Inspraakreactie Centrumvisie Hoogwoud,
                                  Oranjefonds Pamflet: Voor elkaar en in de buurt
    Dorpsraad Aartswoud: voorbeeld enquête
                  
4.    Mededelingen.

5.    Uitnodiging PvdA  19-06-08
 
6.    Vervanging en overdracht secretariaat

7.   Rondvraag

8.   Sluiting