Overleg  Burgemeester & Wethouders met Dorpsraad Hoogwoud
20 september 2010 om 20.15 uur.
Agenda
 1.        Opening en mededelingen.
            a. Korte uitleg over de structuurvisie (zie bijlage).
 2.        Verslag/afsprakenlijst van de vergadering van 6 oktober 2009.
 3.        Opruimplicht hondenpoep.
            In een eerder overlegmoment leek het College positief te staan tegenover een algehele opruimplicht. Bij het daaropvolgende overleg werd ons verzocht eerst te onderzoeken hoe groot het draagvlak voor een dergelijke maatregel was. In onze openbare vergadering was men vervolgens unaniem voor een algehele opruimplicht (ook de aanwezige wethouder en raadsleden). Nu blijkt een ander besluit te zijn genomen.
Waarom deze veranderde zienswijze?
 4.        Renovatie Herenweg/Middelweg.
            Hoe kijkt de gemeente aan tegen de werkzaamheden?
Is men tevreden over de kwaliteit en de drempels?
Is men tevreden over de inrichting van de 30km zone?
  
 5.        Voortgang SJJO.         
Hoe staat het met de aan/verbouwplannen MFA bij “de Weijver”?
  6.       AED project.   
Hoe kijkt het College naar de uitvoering en afronding van dit project?
Zijn er contracten getekend?
            Is er een evaluatie geweest?
  7.       Drugsgebruik in de gemeente Opmeer.
Heeft de gemeente in kaart hoe het met het drugsgebruik zit?
Wat wordt er ingezet?
Hoe denkt het College over de thuisdrugtest?
  8.       Centrumplan.
Bij de laatste bijeenkomst meldde de wethouder enige beweging.
Is er nu nog iets nieuws te melden?
  9.       Herinrichting knooppunt Langereis / AC de Graafweg.
Welke gevolgen heeft de herinrichting voor Opmeer/Hoogwoud?
Zijn er omleidingen nodig?
Wat is het tijdspad?
10.       Rondvraag.
11.       Sluiting.