Agendapunten voor het bestuurlijk overleg 3 september 2012

 

 

1. De gevolgen van de vergrijzing binnen onze gemeente, de uitholling van de zorg. Moeten we ons zorgen maken over het kwetsbare gedeelte van de samenleving? Worden mensen die hulp behoeven - in welke vorm ook - altijd gevonden? Mensen moeten namelijk zelf met een hulpvraag komen. Welke rol speelt de dorpsraad hierin? Zien we mogelijkheden om over dit onderwerp een discussieavond te houden samen met de andere dorpsraden en afgevaardigden uit de politiek?  (brainstormen met André Martherus, voorzitter WMO raad)

 

2. Binnengekomen stukken/mededelingen

3. Notulen van het bestuurlijk overleg van 4 juni 2012

4. Opzetten van een gezamenlijke vergadering met de andere raden (zie punt 1)

5. Wedstrijd Topdorpen

6. Stand van zaken Centrumplan en Graaf Florisstraat

7. Nancy:Hoe zit het met ons zwembad Blijft het Woudmeer zoals het is of komt er uitbreiding? Er is onderzoek naar gedaan, maar ik weet niet hoe de vlag er bij hangt. Of vergis ik me?

8. Rondvraag