Agenda voor het bestuurlijk overleg 17 april 2014

 

 

1             Binnengekomen stukken/mededelingen

2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 17 februari 2014

3             Verslag bespreking convenant dorpsraden- gemeente

4             Uitwerken huiskamergesprekken

5             Jaarplan Integraal Veiligheidsbeleid 2014 gemeente

6             Dorpsraad Hoogwoud op Facebook

7             Formatie Dorpsraad Hoogwoud (stand van zaken)

8             Rondvraag