Agenda voor het bestuurlijk overleg 9 december 2014

1 Binnengekomen stukken/mededelingen
2 Notulen van het bestuurlijk overleg van 27 oktober 2014
3 Evaluatie openbare vergadering Leefbaarheidsplan
4 Definitieve versie Leefbaarheidsplan
5 Burgerparticipatie, bijeenkomst 11 december
6 Centrumplan
7 Dorpsraad Hoogwoud op Facebook
8 Formatie Dorpsraad Hoogwoud ( nieuwe leden, taakverdeling, contactadres, etc.)
9 Rondvraag