Agenda voor het bestuurlijk
overleg 17 februari 2014

1 Binnengekomen stukken/mededelingen

2 Notulen van het bestuurlijk overleg van 9 december 2013

3 Evaluatie Politiek Café

4 Concept convenant dorpsraden- gemeente

5 Jaarplan gemeente

6 Conceptplan Dorpsvisie

7 Decentralisatie Zorg

8 Zwaar verkeer Westerboekelweg

9 Formatie Dorpsraad Hoogwoud (aftreden en aantreden)

10 Rondvraag