Agenda bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud, Dr.
Poolstraat 112, dinsdag 27 januari 2015,

Aanvang: 20:00 uur

1.
Opening

2.
Mededelingen / ingekomen
stukken /

a.
E-mail adreswijziging
dorpsraad Aartswoud

3.
Notulen bestuurlijk
overleg: 12 december 2014

4.
Verslag overhandiging
Leefbaarheidsplan Hoogwoud aan burgemeester G.J.A.M. Nijpels

5.
Verslag gesprek werkgroep
Burgerparticipatie en dorpsraad Spanbroek/Opmeer

Voorstel
dorpsraad DSO doorspreken. Zie doorgestuurde e-mail

6.
Verslag Antonet overleg 22
januari jl. wijkteam, gemeente Opmeer en dorpsraden Spanbroek/Opmeer en de
Weere. Dan bespreken voorstel dorpsraad DSO

7.
Staat van onderhoud
Herenweg en trottoir van Oeverwal tot Burg. Breebaartstraat (heel veel kuilen).

8.
Renovatie Burgemeester Hoogenboomlaan

9.
Centrumplan Hoogwoud

10.
Nieuwe leden informeren over gang
van zaken bij wijksteunpunt Lindehof/Schakel

11.
Opzetten Facebook Gertjan

12.
Vrijmarkt op 5 mei complex
de Weyver

13.
Bespreken Historisch
Pad, wandeling vijf mei - ism gemeente
Opmeer en dorpsraad DSO

14.
Uitbreiding
kermisattracties

15.
Rondvraag

16.
Sluiting