Bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud

Dokter Poolstraat
112, donderdag 21 mei 2015, aanvang 20:00 uur.

Agenda

1. Opening

2. Binnengekomen
stukken en mededelingen

Brief ledenvergadering 30 april VvKk NH

3. Verslag
notulen bestuurlijk overleg d.d. 24 maart 2015

4. Bestuurlijke
reactie gemeente Opmeer op Leefbaarheidsplan Hoogwoud

Doorspreken

5. Bewegwijzering
De Boet

6. Plan
van Aanpak herinrichting Burgemeester
Hoogenboomlaan

i.o.m. André Bijlsma van de
Wering, voor o.m. veilige wandelroute senioren

7. Centrumplan
ligt ter inzage mei – juni gemeente Opmeer

8. Rondvraag

9. Sluiting